Có được nộp phạt hành chính nhiều lần không?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
22/06/2022 07:49 AM

Nhiều trường hợp bị xử phạt hành chính nhưng không thể đóng phạt ngay vì số tiền phạt quá lớn so với tài chính cá nhân. Vậy có được nộp phạt hành chính nhiều lần không?

Có được nộp phạt hành chính nhiều lần không?

Có được nộp phạt hành chính nhiều lần không? (Ảnh minh họa)

1. Thủ tục nộp tiền phạt hành chính

* Nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc tài khoản của Kho bạc Nhà nước:

- Trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều 68 hoặc khoản 2 Điều 79 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020), cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt theo một trong hai cách sau:

+ Nộp tại Kho bạc Nhà nước;

+ Nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt.

Nếu quá thời hạn nêu trên sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

* Nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt:

- Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt.

Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày thu tiền phạt.

- Trường hợp xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày thu tiền phạt.

Mọi trường hợp thu tiền phạt, người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt.

(Theo Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020))

2. Có được nộp phạt hành chính nhiều lần?

Theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020) thì cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính bị phạt tiền phải nộp tiền phạt một lần, trừ trường hợp được nộp phạt nhiều lần sau đây:

- Việc nộp phạt hành chính nhiều lần được áp dụng khi đủ các điều kiện sau:

+ Bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và từ 150.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức.

+ Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế;

+ Có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần.

 Đơn đề nghị của cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế.

Đơn đề nghị của tổ chức phải được Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế.

- Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực. Số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 03 lần.

- Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt.

- Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần. Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản.

(Theo Điều 79 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi 2020))

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 15,674

Bài viết về

lĩnh vực Vi phạm hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn