Làm thế nào để bảo vệ việc làm của người tố cáo là lao động theo hợp đồng?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
12/02/2022 15:11 PM

Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào để bảo vệ việc làm của người tố cáo là lao động hợp đồng? Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ra sao?

Làm thế nào để bảo vệ việc làm của người tố cáo là lao động theo hợp đồng?

Làm thế nào để bảo vệ việc làm của người tố cáo là lao động theo hợp đồng? (ảnh minh họa)

1. Người tố cáo có thể đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ

Lao động hợp đồng là NLĐ theo quy định của pháp luật lao động, bao gồm cả người làm việc theo chế độ HĐLĐ đối với một số công việc trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Trong trường hợp lao động hợp đồng tố cáo và muốn bảo vệ việc làm thì có thể đề nghị được áp dụng biện pháp bảo vệ.

Khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH việc đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ được thực hiện theo trình tự tại Điều 50 Luật Tố cáo 2018, theo đó:

Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của lao động hợp đồng đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo thì người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ phải có các nội dung chính sau đây:

- Ngày, tháng, năm đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ;

- Họ tên, địa chỉ của người tố cáo; họ tên, địa chỉ của người cần được bảo vệ;

- Lý do và nội dung đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ;

- Chữ ký hoặc điểm chỉ của người tố cáo.

(Không bắt buộc sử dụng Mẫu số 01 tại Phụ lục của Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH)

Ngoài ra, trong trường hợp khẩn cấp, người tố cáo có thể trực tiếp đến đề nghị hoặc thông qua điện thoại đề nghị người giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ ngay nhưng sau đó nội dung đề nghị phải được thể hiện bằng văn bản.

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có đề nghị được áp dụng biện pháp bảo vệ

Theo Điều 53 Luật Tố cáo, cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ có trách nhiệm sau đây:

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức việc áp dụng các biện pháp bảo vệ; chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

- Lập, quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ áp dụng biện pháp bảo vệ theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, giải quyết những vướng mắc phát sinh; gửi báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc áp dụng biện pháp bảo vệ có trách nhiệm:

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ yêu cầu, đề nghị của cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

(Trường hợp không thực hiện được thì phải báo cáo hoặc thông báo ngay bằng văn bản và nêu rõ lý do đến cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ).

- Báo cáo hoặc thông báo bằng văn bản về kết quả thực hiện việc bảo vệ cho cơ quan quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ.

3. Thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ

Khi cần thiết hoặc có đề nghị bằng văn bản của người được bảo vệ, cơ quan đã ra quyết định có thể thay đổi, bổ sung việc áp dụng biện pháp bảo vệ.

Việc áp dụng biện pháp bảo vệ chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- Người giải quyết tố cáo đã ra kết luận nội dung tố cáo hoặc quyết định đình chỉ việc giải quyết tố cáo;

- Cơ quan đã quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp bảo vệ khi xét thấy căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ không còn hoặc theo đề nghị bằng văn bản của người được bảo vệ.

Quyết định thay đổi, bổ sung, chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ được gửi cho người được bảo vệ, người giải quyết tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

(Căn cứ Điều 54 Luật Tố cáo 2018)

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,638

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn