Số lượng cán bộ, công chức, người làm việc không chuyên trách ở cấp xã

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
16/03/2021 09:19 AM

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã; người làm việc không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

Điều 4, Điều 13 Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Khoản 1, Khoản 4 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP quy định:

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau:

- Loại 1: tối đa 23 người;

- Loại 2: tối đa 21 người;

- Loại 3: tối đa 19 người.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã bằng hoặc thấp hơn quy định trên, bảo đảm đúng với chức danh theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đối với các xã, thị trấn bố trí Trưởng Công an xã là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức giảm 01 người so với quy định trên.

Số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo quy định trên bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. Riêng trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thì thực hiện theo Nghị định 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016.

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn:

- Loại 1 tối đa 14 người.

- Loại 2 tối đa 12 người.

- Loại 3 tối đa 10 người.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 25,227

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn