Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo với viên chức GDNN tại TP.HCM

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
14/01/2021 16:26 PM

Ngày 13/01/2021, Sở GD&ĐT TP.HCM có Công văn 103/SGDĐT-TCCB về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Phụ cấp thâm niên nhà giáo với viên chức GDNN tại TP.HCM

Ph cp thâm niên nhà giáo vi viên chc GDNN ti TP.HCM (Ảnh minh họa)

Công văn nêu rõ: Thực hiện Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hưởng dẫn thực hiện Quyết định 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Ngày 08/01/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có Công văn 47/TCGDNN-NG thay thế Công văn 2965/TCGDNN-NG về chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, trong đó có điều chỉnh "nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đã được chuyển xếp vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (có 4 ký tự đầu của mã số hạng chức danh là V.09) là đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo".

Theo đó, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị như sau:

- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi chức danh nghề nghiệp theo Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức có mã số hạng V.09.

Công văn 103/SGDĐT-TCCB thay thế Công văn 4306/GDĐT-TC ngày 23/12/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,110

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn