03 trường hợp thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thanh Lợi
13/01/2021 10:27 AM

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế 2008 thì thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT.

03 trường hợp bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng

Thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng được xác định:

- Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT;

- Người tham gia BHYT liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước;

- Đối tượng quy định tại Khoản 4 và khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) tham gia BHYT từ ngày 01/7/2009 hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT;

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30/9 của năm đó.

Người được cấp thẻ BHYT, trong thời hạn sử dụng được sử dụng thẻ BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh để được giải quyết hưởng các quyền lợi bảo hiểm theo quy định.

Tuy nhiên, thẻ BHYT sẽ không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau đây:

(1) Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;

(2) Thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá;

(2) Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia BHYT.

Thanh Lợi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,331

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn