Viên chức tuyển dụng sau ngày 01/7/2020: Ký hợp đồng làm việc loại nào?

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
24/10/2020 10:24 AM

Giáo viên hợp đồng đang giảng dạy được tuyển dụng vào viên chức sau ngày 01/7/2020 thì ký hợp đồng làm việc như thế nào?

File word mẫu Hợp đồng làm việc của viên chức

Viên chức tuyển dụng sau ngày 01/7/2020: Ký hợp đồng làm việc loại nào

Viên chc tuyn dng sau ngày 01/7/2020: Ký hp đng làm vic loi nào? (Ảnh minh họa)

Về vấn đề này, tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020), quy định như sau:

Theo khoản 2 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (sửa đổi, bổ sung Điều 25 Luật Viên chức 2010), hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01/7/2020, trừ trường hợp:

- Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019;

- Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, trường hợp được tuyển dụng vào viên chức sau ngày 01/7/2020 mà không làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thì chỉ được ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

Nhng trưng hp đưc ký hp đng làm vic không xác đnh thi hn

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

- Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;

- Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019;

- Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 25,107

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn