Các điểm mới về nội quy lao động áp dụng từ ngày 01/01/2021

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
08/10/2020 09:10 AM

Bộ luật Lao động 2019, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, quy định về nội quy lao động với nhiều điểm mới mà NSDLĐ và NLĐ cần lưu ý, cụ thể như sau:

Nội quy lao động

1. NSDLĐ phi ban hành nội quy lao động

Cụ thể, NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 NLĐ trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.

(Bộ luật Lao động 2012 hiện hành quy định chỉ doanh nghiệp sử dụng từ 10 NLĐ trở lên thì phải ban hành nội quy lao động).

Ngoài ra, NSDLĐ sử dụng từ 10 NLĐ trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi NSDLĐ đăng ký kinh doanh.

2. Nội dung nội quy lao động

Nội dung nội quy lao động không được trái với quy định của pháp luật về lao động và pháp luật có liên quan, bao gồm:

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

- Trật tự tại nơi làm việc;

- An toàn, vệ sinh lao động;

- Phòng, chng quy ri tình dc tại nơi làm vic (hiện hành không có quy định này);

- Trình t, th tc x lý hành vi quy ri tình dc tại nơi làm vic (hiện hành không có quy định này);

- Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của NSDLĐ;

- Trường hợp được tm thi chuyển NLĐ làm vic khác so vi hợp đồng lao động (hiện hành không có quy định này);

- Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của NLĐ và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;

- Trách nhiệm vật chất;

- Người có thm quyn x lý k luật lao động (hiện hành không có quy định này).

3. Luật hoá quy định NSDLĐ có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuc y ban nhân dân cp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sn xut, kinh doanh.

4. Quy định cụ thể hiu lc ca nội quy lao động

- Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

- Trường hợp NSDLĐ sử dụng dưới 10 NLĐ ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do NSDLĐ quyết định trong nội quy lao động

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 24,470

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn