Nghị định 96/2016 hết hiệu lực theo Luật CAND 2014, Luật Đầu tư 2014?

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
06/10/2020 10:48 AM

Bộ Tư pháp có Công văn 3484/BTP-VĐCXDPL ngày 22/9/2020 trả lời vướng mắc liên quan đến Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Nghị định 96/2016 hết hiệu lực theo Luật CAND 2014, Luật Đầu tư 2014?

Nghị định 96/2016 hết hiệu lực theo Luật CAND 2014, Luật Đầu tư 2014? (Ảnh minh họa)

1. Ngh đnh 96/2016/NĐ-CP có phi là văn bn quy đnh chi tiết Luật Công an nhân dân 2014Luật Đầu tư 2014 không?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 và khoản 1 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 thì có thể được hiểu văn bản quy định chi tiết là văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể những nội dung được giao quy định chi tiết ngay tại điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật được quy định chi tiết.

Luật Công an nhân dân 2014 và Luật Đầu tư 2014 giao Chính phủ quy định chi tiết một số điều, khoản. Tuy nhiên, qua rà soát, nghiên cứu tên gọi, phạm vi điều chỉnh và nội dung cụ thể của Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì thấy rằng đây là một nghị định độc lập quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 ban hành Danh mục văn bản và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường thì Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không thuộc danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Công an nhân dân.

Từ các lý do nêu trên, Nghị định 96/2016/NĐ-CP không phải là văn bản quy định chi tiết Luật Công an nhân dân 2014 và Luật Đầu tư 2014.

2. Luật Công an nhân dân đã hết hiệu lực, vậy Nghị định 96/2016/NĐ-CP có đồng thời hết hiệu lực?

Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

“1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

 2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực".

Vì Nghị định 96/2016/NĐ-CP không phải là văn bản quy định chi tiết Luật Công an nhân dân 2014, do vậy Nghị định này không đồng thời hết hiệu lực khi Luật Công an nhân dân 2014 hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

3. Luật Đầu tư năm 2014 sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/01/2021, vậy Nghị định 96/2016/NĐ-CP có đồng thời hết hiệu lực?

Tương tự như vậy, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP không phải là văn bản quy định chi tiết Luật Đầu tư 2014, do vậy Nghị định này không đồng thời hết hiệu lực khi Luật Đầu tư 2014 hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Luật Công an nhân dân do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, vì vậy, có thể hỏi 02 Bộ nêu trên để có thông tin cụ thể hơn về hiệu lực của Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Công văn 3484/BTP-VĐCXDPL được Bộ Tư pháp ban hành ngày 22/9/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,172

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn