Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3484/BTP-VĐCXDPL 2020 điều kiện trật tự đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Số hiệu: 3484/BTP-VĐCXDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Hồng Tuyến
Ngày ban hành: 22/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3484/BTP-VĐCXDPL
V/v trả lời thắc mắc của công dân

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2020

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Nghĩa
Địa chỉ: Khối 3, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Về các câu hỏi của Ông liên quan đến Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Nghị định số 96/2016/NĐ-CP), trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. Nghị định số 96/2016/NĐ-CP có phải là văn bản quy định chi tiết Luật Công an nhân dân năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 không?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008khoản 1 Điều 11 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì có thể được hiểu văn bản quy định chi tiết là văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể những nội dung được giao quy định chi tiết ngay tại điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật được quy định chi tiết.

Luật Công an nhân dân năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014 giao Chính phủ quy định chi tiết một số điều, khoản. Tuy nhiên, qua rà soát, nghiên cứu tên gọi, phạm vi điều chỉnh và nội dung cụ thể của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP thì thấy rằng đây là một nghị định độc lập quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục văn bản và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa xin và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường thì Nghị định quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không thuộc danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Công an nhân dân.

Từ các lý do nêu trên, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP không phải là văn bản quy định chi tiết Luật Công an nhân dân năm 2014 và Luật Đầu tư năm 2014.

2. Luật Công an nhân dân đã hết hiệu lực, vậy Nghị định số 96/2016/NĐ-CP có đồng thời hết hiệu lực?

Điều 154 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

“1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

3. Bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

4. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Vì Nghị định số 96/2016/NĐ-CP không phải là văn bản quy định chi tiết Luật Công an nhân dân năm 2014, do vậy Nghị định này không đồng thời hết hiệu lực khi Luật Công an nhân dân năm 2014 hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

3. Luật Đầu tư năm 2014 sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/01/2021, vậy Nghị định số 96/2016/NĐ-CP có đồng thời hết hiệu lực?

Tương tự như vậy, Nghị định số 96/2016/NĐ-CP không phải là văn bản quy định chi tiết Luật Đầu tư năm năm 2014, do vậy Nghị định này không đồng thời hết hiệu lực khi Luật Đầu tư năm 2014 hết hiệu lực theo khoản 4 Điều 154 nêu trên.

Luật Công an nhân dân do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, do vậy, Ông có thể hỏi 02 Bộ nêu trên để có thông tin cụ thể hơn về hiệu lực của văn bản mà ông quan tâm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tư pháp đối với câu hỏi mà ông gửi đến.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
Nguyễn Hồng Tuyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3484/BTP-VĐCXDPL ngày 22/09/2020 trả lời thắc mắc về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.140

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!