Nhiều người đang hiểu sai quy định: 'Từ 15/4, không trả lương đúng hạn, DN bị phạt đến 100 triệu'

01/04/2020 16:50 PM

Thời gian gần đây, cư dân mạng đang xôn xao thông tin "từ 15/4/2020, doanh nghiệp không trả lương đúng hạn bị phạt đến 100 triệu". Tuy nhiên, đây là cách hiểu sai quy định tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Hiện hành, theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP):

"3. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên."

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 95/2013/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP): Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt đối với cá nhân, còn mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Như vậy, Nghị định 95/2013/NĐ-CP (được sử đổi, bổ sung bởi Nghị định 88/2015/NĐ-CP) đã có quy định không trả lương đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng.

Từ đó, có thể thấy, quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/4/2020) chỉ mang tính kế thừa quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi tại khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP).

Điểm mới của khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP là bổ sung thêm các hành vi "không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đòi hỏi đã qua đào tạo, học nghề theo quy định của pháp luật" mà người sử dụng lao động có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu có hành vi vi phạm từ ngày 15/4/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,791

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn