Giảm định mức tiết dạy với giáo viên kiêm nhiệm công việc chuyên môn

26/12/2019 15:05 PM

Cô Dương Hồng Vân (Email: Hongvan***@gmail.com) có câu hỏi: “Tôi là giáo viên dạy văn, có đảm nhiệm công tác văn nghệ, thể dục toàn trường. Vậy tôi có được giảm định mức tiết dạy hay không? Có những công việc hay hoạt động chuyên môn nào được tính vào định mức tiết dạy? Mong được giải đáp, xin cảm ơn!”

Toàn bộ VB quy định chế độ tiền lương dạy thêm của giáo viên

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần. Đơn cử như định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết.

Tuy nhiên, với những trường hợp giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn khác, pháp luật cũng có những quy định chế độ giảm định mức giờ dạy. Cụ thể:

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường chuyên, trường bán trú được giảm 4 tiết/tuần. Giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật được giảm 3 tiết/tuần.

- Giáo viên kiêm phụ trách phòng học bộ môn được giảm 3 tiết/môn/tuần.

- Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định.

- Tổ trưởng bộ môn được giảm 3 tiết/tuần; Tổ phó chuyên môn được giảm 1 tiết/tuần.

Như vậy, trường hợp giáo viên đảm nhiệm công tác văn nghệ, thể dục toàn trường có thể được tính giảm từ 2-3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc.

Lưu ý: Ngoài nhiệm vụ giảng dạy chính ở trên lớp, có một số hoạt động chuyên môn và hoạt động khác được quy đổi sang tiết dạy để tính số giờ giảng dạy cho từng giáo viên được thực hiện, cụ thể như sau:

- Giáo viên dạy môn chuyên tại các trường chuyên, lớp chuyên, 1 tiết dạy môn chuyên được tính bằng 3 tiết định mức.

- Giáo viên được huy động làm cộng tác viên thanh tra, thời gian làm việc quy đổi được tính theo Thông tư 31/2014/TT-BGDĐT;

- Giáo viên được huy động tham gia công tác hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thì 1 tiết hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn thực tế được tính bằng 1,5 tiết định mức;

- Báo cáo ngoại khóa và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh do nhà trường tổ chức (có giáo án/kế hoạch dạy học hoặc đề cương báo cáo) thì mỗi tiết báo cáo thực tế được tính bằng 1,5 tiết dạy định mức;

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý đối với các cơ sở giáo dục.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào quy định tại Điều 8, Điều 11 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, Khoản 8 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 65,896

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn