Điều kiện để cán bộ, công chức được làm việc đến 67 tuổi với nam, 65 tuổi với nữ

20/03/2020 09:21 AM

“Cán bộ, công chức phải đáp ứng những điều kiện gì để được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn (67 tuổi với nam, 65 tuổi với nữ)? Trân trọng cảm ơn?” – Đây là thắc mắc của anh Lê Minh Đông (Email: leminhdong1962***@gmail.com).

Về vấn đề này, Luật sư Phạm Thanh Hữu, Công ty TNHH THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Hiện nay, theo Điều 187 Bộ luật lao động 2012, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Trường hợp, người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 65 tuổi với nam, 60 tuổi với nữ.

Đồng thời, căn cứ vào Chương II Nghị định 53/2015/NĐ-CP, cán bộ, công chức thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đủ sức khỏe để thực hiện chức trách, nhiệm vụ;

- Không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền.

Điều 2. Đối tượng áp dụng quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo Nghị định 53/2015/NĐ-CP

1. Cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh dưới đây:

a) Phó Trưởng Ban các Ban Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

b) Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

c) Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chủ nhiệm chuyên trách các Ủy ban của Quốc hội;

d) Thứ trưởng Bộ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang Bộ; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;

đ) Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương;

e) Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật;

g) Sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng;

h) Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

i) Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

k) Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các ban đảng của Thành ủy thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tuy nhiên, theo Điều 169 Bộ luật lao động 2019 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021), tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được thực hiện như sau:

- Đối với lao động nam

+ Năm 2021: 60 tuổi 03 tháng.

+ Năm 2022: 60 tuổi 06 tháng.

+ Năm 2023: 60 tuổi 09 tháng.

+ Năm 2024: 61 tuổi.

+ Năm 2025: 61 tuổi 03 tháng.

+ Năm 2026: 61 tuổi 06 tháng.

+ Năm 2027: 61 tuổi 09 tháng.

+ Từ năm 2028 trở đi: 62 tuổi.

- Đối với lao động nữ

+ Năm 2021: 55 tuổi 04 tháng.

+ Năm 2022: 55 tuổi 08 tháng.

+ Năm 2023: 56 tuổi.

+ Năm 2024: 56 tuổi 04 tháng.

+ Năm 2025: 56 tuổi 08 tháng.

+ Năm 2026: 57 tuổi.

+ Năm 2027: 57 tuổi 04 tháng.

+ Năm 2028: 57 tuổi 08 tháng.

+ Năm 2029: 58 tuổi.

+ Năm 2030: 58 tuổi 04 tháng.

+ Năm 2031: 58 tuổi 08 tháng.

+ Năm 2032: 59 tuổi.

+ Năm 2033: 59 tuổi 04 tháng.

+ Năm 2034: 59 tuổi 08 tháng.

+ Năm 2035: 60 tuổi.

Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định nêu trên. Như vậy, trong một số trường hợp đặc biệt, đến năm 2035 lao động nữ có thể sẽ nghỉ hưu ở tuổi 65, năm 2028 lao động nam có thể nghỉ hưu ở tuổi 67.

Lưu ý: Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại Khoản 3 Điều 187 của Bộ luật lao động 2012. Nhưng đến ngày 01/01/2021 Bộ luật lao động 2012 hết hiệu lực, sẽ kéo theo Nghị định 53/2015/NĐ-CP hết hiệu lực; do đó, trong thời gian sắp tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới quy định chi tiết về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức nhằm phù hợp với quy định về tuổi nghỉ hưu tại Bộ luật lao động 2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 54,963

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn