Chính sách mới >> Tài chính 17/03/2021 08:07 AM

Phạm vi Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế GTGT

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
17/03/2021 08:07 AM

Bộ Tài chính có Công văn 2413/BTC-TCT ngày 10/3/2021 về phạm vi Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế GTGT.

Trả lời vướng mắc về phạm vi Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế GTGT

Trả lời vướng mắc về phạm vi Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế GTGT (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính nhận được Công văn 8912/UBND-TM ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc trong khấu trừ thuế giá trị gia tăng vãng lai 2%.

Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Trên cơ sở tổng hợp phản ánh vướng mắc của một số địa phương về phạm vi Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2% đối với công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước khi Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 5406/BTC-TCT ngày 23/4/2015 hướng dẫn bổ sung Kho bạc nhà nước không thực hiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với một số trường hợp cụ thể.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã tổng hợp các trường hợp Kho bạc nhà nước thực hiện khấu trừ tiền thuế GTGT của các nhà thầu khi thực hiện thủ tục thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước cho chủ đầu tư tại điểm d.3 khoản 2 Điều 17 dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (trong đó có bãi bỏ Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013) và đã gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị tại Công văn 1914/BTC-TCT ngày 25/02/2021.

Trong khi Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế chưa được ban hành, Bộ Tài chính đề nghị trước mắt thực hiện theo quy định hiện hành.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,752

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn