Chính sách mới >> Tài chính 27/01/2020 14:01 PM

Cho vay tiêu dùng: Bổ sung quy định giải ngân trực tiếp

27/01/2020 14:01 PM

Đây là nội dung được bổ sung tại Thông tư 18/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, bổ sung quy định về giải ngân trực tiếp cho khách hàng như sau:

- Việc giải ngân trực tiếp cho khách hàng bằng tiền mặt phải tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, quy định tại khoản 3, 4, 5, 6 Điều 8a và Điều 7 Thông tư 18/2019/TT-NHNN.

- Việc giải ngân trực tiếp cho khách hàng thông qua việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt do công ty tài chính tự quyết định trên cơ sở thông tin, tài liệu, chứng từ thanh toán do khách hàng cung cấp và đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 8a, Điều 7 Thông tư 18/2019/TT-NHNN và quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt.

- Công ty tài chính chỉ được giải ngân trực tiếp cho khách hàng đối với khách hàng không có nợ xấu theo báo cáo quan hệ tín dụng tra cứu tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam tại thời điểm gần nhất so với thời điểm ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.

- Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng tại một công ty tài chính so với tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính đó tại thời điểm cuối ngày làm việc liền kề trước ngày ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng phải tuân thủ tỷ lệ tối đa theo lộ trình sau đây:

+ Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021: 70%;

+ Từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022: 60%;

+ Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023: 50%;

+ Từ ngày 01/01/2024: 30%.

Xem chi tiết nội dung giải ngân trực tiếp cho khách hàng tại Thông tư 18/2019/TT-NHNN.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 13,583

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn