Chính sách mới >> Tài chính 16/12/2019 13:55 PM

Thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

16/12/2019 13:55 PM

Ngày 10/12/2019, Tổng cục Thuế có Công văn 5160/TCT-DNL về việc thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 và Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 thì doanh nghiệp vẫn áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ảnh minh hoạ (Nguồn Internet)

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử.

- Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc để có giải pháp phù hợp khi triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn 5160/TCT-DNL ngày 10/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,551

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn