Đề xuất 08 trường hợp văn phòng công chứng phải tạm ngừng hoạt động

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
23/04/2024 16:45 PM

Cho tôi hỏi, có phải sắp tới Luật Công chứng sửa đổi sẽ bổ sung thêm các trường hợp văn phòng công chứng phải tạm ngừng hoạt động không? – Hoàng Hải (Sóc Trăng)

 

Đề xuất 08 trường hợp văn phòng công chứng phải tạm ngừng hoạt động

Đề xuất 08 trường hợp văn phòng công chứng phải tạm ngừng hoạt động (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đề xuất 08 trường hợp văn phòng công chứng phải tạm ngừng hoạt động

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của giao dịch dân sự bằng văn bản (sau đây gọi là giao dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công chứng 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Theo nội dung Dự thảo Luật công chứng (sửa đổi), bên cạnh các hình thức thu hồi giấy phép hoạt động, chấm dứt hoạt động đã được quy định trong Luật Công chứng 2014 thì sắp tới sẽ bổ sung thêm các trường hợp mà Văn phòng công chứng phải tạm ngừng hoạt động.

Cụ thể, Điều 30 của Dự thảo Luật quy định về 08 trường hợp Văn phòng Công chứng phải tạm ngừng hoạt động, gồm:

(1) Toàn bộ công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng bị tạm đình chỉ hành nghề công chứng, bị tước quyền sử dụng Thẻ công chứng viên có thời hạn;

(2) Bị đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc theo quy định của pháp luật khác có liên quan;

(3) Văn phòng công chứng không bảo đảm các điều kiện hoạt động đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo hồ sơ đề nghị thành lập trong thời hạn ít nhất là 02 năm kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động, trừ điều kiện đối với công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng;

(4) Văn phòng công chứng không hoạt động liên tục từ 03 tháng trở lên;

(5) Văn phòng công chứng chỉ còn 01 công chứng viên hợp danh;

(6) Toàn bộ công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng bị miễn nhiệm, chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết;

(7) Văn phòng công chứng do tổ chức, cá nhân không phải là công chứng viên đầu tư toàn bộ hoặc một phần để thành lập, nhận chuyển nhượng hoặc duy trì hoạt động;

(8) Văn phòng công chứng hết thời hạn tạm ngừng hoạt động quy định tại Điều 30 của Dự thảo Luật mà lý do tạm ngừng vẫn còn.

Những quy định khác liên quan đến tạm ngừng hoạt động của Văn phòng Công chứng

Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm ngừng hoạt động và chấm dứt việc tạm ngừng hoạt động: Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng.

Thời gian tạm ngừng hoạt động của Văn phòng công chứng: không quá 12 tháng.

Hậu quả pháp lý của việc tạm ngừng hoạt động:

- Văn phòng công chứng tạm ngừng hoạt động trong trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này phải nộp đủ tiền thuế nợ; thanh toán các khoản nợ khác, thực hiện các hợp đồng đã ký với công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng và người lao động khác của Văn phòng và các yêu cầu công chứng đã tiếp nhận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

- Việc sửa đổi, bổ sung giao dịch, cấp bản sao văn bản công chứng trong thời gian Văn phòng công chứng tạm ngừng hoạt động do tổ chức hành nghề công chứng khác tiếp nhận hồ sơ công chứng theo chỉ định của Sở Tư pháp thực hiện. Hết thời hạn tạm ngừng hoạt động, các hồ sơ có liên quan được bàn giao lại cho Văn phòng công chứng.

(Khoản 3, 4 Điều 30 Dự thảo Luật Công chứng sửa đổi)

Trương Quang Vĩnh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 308

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn