Đề xuất quy định về xác định tuổi của người chưa thành niên là người bị buộc tội

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
20/04/2024 11:49 AM

Xin hỏi hiện nay đã có đề xuất nào quy định về xác định tuổi của người bị buộc tội là người chưa thành niên hay chưa? - Trọng Ân (Hà Tĩnh)

Đề xuất quy định về xác định tuổi của người chưa thành niên là người bị buộc tội

Đề xuất quy định về xác định tuổi của người chưa thành niên là người bị buộc tội (Hình ảnh từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Tòa án nhân dân tối cao đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Đề xuất quy định về xác định tuổi của người chưa thành niên là người bị buộc tội

Tại Điều 103 dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên đề xuất quy định về xác định tuổi của người chưa thành niên như sau:

- Việc xác định tuổi của người bị buộc tội là người chưa thành niên do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện theo quy định của pháp luật.

Việc xác định tuổi của người chưa thành niên căn cứ vào một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây: Giấy chứng sinh; Giấy khai sinh; Chứng minh nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Sổ hộ khẩu; Hộ chiếu.

- Trường hợp đã áp dụng các biện pháp hợp pháp mà vẫn không xác định được chính xác thì ngày, tháng, năm sinh của họ được xác định:

+ Trường hợp xác định được tháng nhưng không xác định được ngày thì lấy ngày cuối cùng của tháng đó làm ngày sinh.

+ Trường hợp xác định được quý nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong quý đó làm ngày, tháng sinh.

+ Trường hợp xác định được nửa của năm nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong nửa năm đó làm ngày, tháng sinh.

+ Trường hợp xác định được năm nhưng không xác định được ngày, tháng thì lấy ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong năm đó làm ngày, tháng sinh.

- Trường hợp các giấy tờ, tài liệu nêu tại khoản 1 Điều 103 dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên có mâu thuẫn, không rõ ràng hoặc không có giấy tờ, tài liệu này thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải phối hợp với gia đình, người đại diện, người thân thích, nhà trường, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan nơi người chưa thành niên học tập, lao động, sinh hoạt trong việc hỏi, lấy lời khai, xác minh làm rõ mâu thuẫn hoặc tìm các giấy tờ, tài liệu khác có giá trị chứng minh về tuổi của người đó.

Trường hợp vẫn không xác định được năm sinh thì phải tiến hành giám định để xác định tuổi.

- Trường hợp kết quả giám định tuổi chỉ xác định được khoảng độ tuổi của người bị buộc tội thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng lấy tuổi thấp nhất trong khoảng độ tuổi đã xác định được để xác định tuổi của họ.

Đề xuất quy định về thời hạn điều tra, truy tố, xét xử đối với người chưa thành niên là người bị buộc tội

Tại Điều 104 dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên đề xuất quy định về thời hạn điều tra, truy tố, xét xử đối với người chưa thành niên là người bị buộc tội như sau:

- Thời hạn điều tra, truy tố, xét xử không quá một phần hai thời hạn pháp luật quy định đối với các trường hợp tương ứng khi giải quyết các vụ án có người chưa thành niên là người bị buộc tội, bị hại; trừ trường hợp vụ án có tính chất phức tạp.

- Xem xét áp dụng thủ tục rút gọn đối với việc điều tra, truy tố, xét xử nếu có đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

- Thời hạn xem xét, quyết định và thi hành quyết định về việc áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng không tính vào thời hạn điều tra, truy tố, xét xử.

Xem thêm dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Tô Quốc Trình

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 377

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn