Sẽ có 07 Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
11/04/2024 09:13 AM

Cho tôi hỏi dự kiến sẽ có bao nhiêu Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024? – Hoàng Giang (Thái Bình)

Sẽ có 07 Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024

Sẽ có 07 Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Sẽ có 7 Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024

Ngày 10/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 299/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024Luật Đất đai 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ năm.

Theo đó, danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024 như sau:

Tên văn bản quy định chi tiết

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình/ban hành

1. Nghị định quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (khoản 2 Điều 106)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan

Trước ngày 15/4/2024

2. Nghị định quy định về chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước (khoản 4 Điều 145, khoản 1 Điều 148, khoản 3 Điều 151)

Bộ Tài chính

Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành, có liên quan

Trước ngày 15/4/2024

3. Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 147 và khoản 2 Điều 159 Luật Các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan

Trước ngày 15/4/2024

4. Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân (khoản 5 Điều 126)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Trước ngày 15/5/2024

5. Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng hợp tác xã (khoản 3 Điều 125)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Trước ngày 15/5/2024

6. Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tài chính vi mô (khoản 4 Điều 127, khoản 2 Điều 130)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Trước ngày 15/5/2024

7. Thông tư của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (khoản 3 Điều 194)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các bộ, ngành có liên quan

Trước ngày 15/5/2024

Như vậy, sẽ có 07 07 Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Các tổ chức tín dụng 2024.

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 05 thông qua ngày 18/01/2024, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 quy định về:

- Việc thành lập, tổ chức, hoạt động, can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng;

- Việc thành lập, tổ chức, hoạt động, can thiệp sớm, giải thể, chấm dứt hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Việc thành lập, hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;

- Việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ.

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 áp dụng đối với:

- Tổ chức tín dụng.

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

- Tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức, hoạt động, can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động, can thiệp sớm, giải thể, chấm dứt hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; việc thành lập, hoạt động của văn phòng đại diện nước ngoài; việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,276

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn