Đề xuất bãi bỏ một số văn bản liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
04/04/2024 17:15 PM

Cho tôi hỏi có phải Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang đề xuất bãi bỏ một số văn bản liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao phải không? – Cường Tráng (Bình Định)

Đề xuất bãi bỏ một số văn bản liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao

Đề xuất bãi bỏ một số văn bản liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao (Hình từ internet)

Đề xuất bãi bỏ một số văn bản liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề xuất Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó có một số văn bản liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao như sau:

Bãi bỏ toàn bộ 12 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thông tư liên bộ 21/1997/TTLB-BVHTT-TCTDTT của Bộ Văn hóa - Thông tin, Tổng cục Thể dục thể thao về việc phối hợp hoạt động văn hóa - thông tin và thể dục thể thao ở cơ sở.

- Chỉ thị 14/2002/CT-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin tăng cường công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong ngành văn hóa -thông tin.

- Quyết định 48/2003/QĐ-BVHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ và hồ sơ nội vụ.

- Quyết định 1916/2003/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về việc ban hành quy chế về người phát ngôn của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao.

- Quyết định 61/2005/QĐ-BVHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa đến năm 2010.

- Quyết định 1135/2005/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về quy chế làm việc của Văn phòng Uỷ ban Thể dục thể thao.

- Quyết định 1336/2005/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao phê duyệt Đề án “Phát triển xã hội hoá thể dục thể thao đến năm 2010”.

- Quyết định 1738/2005/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ban hành “Quy chế làm việc của Vụ Hợp tác quốc tế”.

- Quyết định 2260/2005/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về việc ban hành “Quy chế Tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban thể dục thể thao ban hành”.

- Chỉ thị 14/2006/CT-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về công tác cấp bách chấn chỉnh hoạt động bóng đá.

- Quyết định 64/2006/QĐ-BVHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Di sản văn hóa.

- Quyết định 450/2006/QĐ-UBTDTT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao về chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban Thể dục thể thao năm 2006-2007.

Bãi bỏ một phần 07 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

- Tiêu chí 5 và 6 Điều 2 Thông tư 11/2010/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

- Khoản 1 và 3 Điều 3, tiêu chí 4 Điều 6 Thông tư 12/2010/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã.

- Điều 4 và tiêu chí 5 Điều 6 Thông tư 06/2011/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn.

- Khoản 2 Điều 1 Thông tư 11/2016/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga.

- Tiêu chí 4 Điều 2 Thông tư 14/2016/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường, thị trấn.

- Điều 3 Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL.

- Bãi bỏ một số cụm từ, điều, khoản Thông tư 13/2023/TT-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

+ Bãi bỏ khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư 13/2023/TT-BVHTTDL

+ Bãi bỏ cụm từ “Tài liệu gửi kèm bao gồm: Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp” trong Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Mẫu 4 Phụ lục III ban hành kèm Thông tư 13/2023/TT-BVHTTDL.

Xem thêm tại Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đoàn Đức Tài

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 434

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn