Đề xuất không bắt buộc giáo viên phải có bằng đại học với một số môn học cấp 1, 2

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
25/03/2024 08:55 AM

Có phải Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có đề xuất tạm hạ chuẩn giáo viên, không bắt buộc giáo viên phải có bằng đại học với một số môn học? – Minh Anh (Cần Thơ)

Đề xuất không bắt buộc giáo viên phải có bằng đại học

Đề xuất không bắt buộc giáo viên phải có bằng đại học (Hình từ internet)

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Dự thảo Hồ sơ Nghị quyết

Đề xuất không bắt buộc giáo viên phải có bằng đại học với một số môn học ở cấp 1, 2

Nghị quyết này quy định việc cho phép tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học bao gồm: Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Ngoại ngữ, Tin học, Nghệ Thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật) theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học và trung học cơ sở.

Cụ thể, đề xuất cơ chế, chính sách trong việc tuyển dụng giáo viên có trình độ cao đẳng để dạy một số môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như sau:

(1) Các địa phương đang thiếu giáo viên, có biên chế được tuyển dụng người có trình độ cao đẳng để trở thành giáo viên dạy một số môn học, như sau:

- Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Địa lý hoặc Lịch sử hoặc ngành ghép các môn trong đó có môn Địa lý hoặc Lịch sử để dạy môn Lịch sử và Địa lý cấp THCS.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Vật lý hoặc Hóa học hoặc Sinh học hoặc ngành ghép các môn trong đó có môn Vật lý hoặc Hóa học hoặc Sinh học; hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phủ hợp với môn Khoa học tự nhiên, Vật lý, Hóa học, Sinh học để dạy môn Khoa học tự nhiên cấp trung học cơ sở.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Kỹ thuật công nghiệp hoặc Kỹ thuật nông nghiệp hoặc ngành ghép các môn trong đó có môn Kỹ thuật công nghiệp hoặc Kỹ thuật nông nghiệp để dạy môn Công nghệ cấp trung học cơ sở.

Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Tin học hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Tin học để dạy môn Tin học và Công nghệ (cấp tiểu học) và môn Tin học (cấp trung học cơ sở).

Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tương ứng với cấp học đăng ký tuyển dụng theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Tiếng Anh hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Tiếng Anh để dạy môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh).

Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tương ứng với cấp học đăng ký tuyển dụng theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

- Tuyển dụng người có bằng tốt nghiệp cao đẳng thuộc ngành đào tạo giáo viên về Nghệ thuật hoặc Âm nhạc hoặc Mỹ thuật hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp với môn Nghệ thuật, Âm nhạc, Mỹ thuật để dạy môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mỹ thuật).

Trường hợp có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành phù hợp thì phái có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tương ứng với cấp học đăng ký tuyển dụng theo chương trình do Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

(2) Các giáo viên có trình độ cao đằng sau khi tuyển dụng thì được tham gia lộ trình đào tạo nâng trình độ chuẩn theo quy định của Chính phủ; được giữ mã số, xếp lương như trường hợp giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của từng cấp học và được hưởng các chế độ, chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

Xem thêm nội dung tại Dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị quyết.

Dự thảo Hồ sơ Nghị quyết

Lộ trình nâng chuẩn giáo viên mới nhất

Luật Giáo dục 2019 đã nâng trình độ chuẩn được đào tạo đối với đối tượng là giáo viên mầm non, tiểu học, THCS; cụ thể:

- Giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên (Luật cũ là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên).

- Giáo viên tiểu học, THCS: Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên (Luật cũ có bằng trung cấp sư phạm trở lên với giáo viên tiểu học, cao đẳng trở lên với giáo viên THCS).

Xem chi tiết lộ trình nâng chuẩn trình độ của giáo viên tại đây

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,035

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn