Những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại các đơn vị của Bộ Y tế

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Hồ Quốc Tuấn
25/11/2023 11:30 AM

Xin cho tôi hỏi những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại các đơn vị của Bộ Y tế là ai? - Tuấn Linh (Đà Nẵng)

Những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại các đơn vị của Bộ Y tế

Những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại các đơn vị của Bộ Y tế (Hình từ internet)

Ngày 08/11/2023, Bộ Y tế ban hành Quyết định 4137/QĐ-BYT về Kế hoạch kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và bổ sung năm 2023.

1. Những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập tại các đơn vị của Bộ Y tế

Theo đó, tại Quyết định 4137/QĐ-BYT năm 2023 quy định người có nghĩa vụ kê khai bao gồm:

(1) Đối với các đơn vị thuộc Bộ:

* Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm:

- Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ.

- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ.

- Công chức giữ ngạch: Kế toán viên, Thanh tra viên.

* Người có nghĩa vụ kê khai bổ sung:

Cán bộ, công chức là đối tượng có nghĩa vụ kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên, trừ trường hợp đã kê khai theo quy định trên.

(2) Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ:

* Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm:

- Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định theo danh mục tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

* Người có nghĩa vụ kê khai bổ sung:

Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên có nghĩa vụ kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên, trừ trường hợp đã kê khai theo quy định trên.

2. Tài sản, thu nhập nào phải kê khai?

Căn cứ theo Điều 35 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm:

- Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;

- Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên;

- Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

- Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

3. Hình thức xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

Theo Điều 51 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định về xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực như sau:

(i) Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.

(ii) Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến.

(iii) Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc trường hợp quy định tại (i) (ii) mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.

(iv) Quyết định kỷ luật được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật làm việc.

Xem thêm Quyết định 4137/QĐ-BYT ban hành ngày 08/11/2023.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 719

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn