Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người khuyết tật

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
27/03/2023 14:30 PM

Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người khuyết tật là nội dung đề cập tại Quyết định 03/QĐ-UBQGNKT ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam năm 2023.

Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người khuyết tật

Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người khuyết tật (Hình từ Internet)

Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người khuyết tật là nội dung đề cập tại Quyết định 03/QĐ-UBQGNKT ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam năm 2023. 

Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người khuyết tật

Trong Quyết định 03/QĐ-UBQGNKT, Ủy ban quốc gia về người khuyết tật Việt Nam đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Quỹ vì người nghèo các cấp hỗ trợ người khuyết tật mua thẻ BHYT (khoảng 4-5% người khuyết tật) tại Quyết định 753/QĐ-TTg.

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam hỗ trợ mua thẻ BHYT cho khoảng 8.000 người khuyết tật và người hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, mặt trận tổ quốc rà soát các chương trình cứu trợ, hỗ trợ (sinh kế, nhà ở, v.v...), ưu tiên đối với người khuyết tật.

Tăng cường tuyên truyền phổ biến Chỉ thị 39-CT/TW và giám sát, phản biện các chính sách đối với người khuyết tật.

Nội dung phối hợp trong công tác hỗ trợ người khuyết tật

(1) Yêu cầu Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ nổi bật:

- Tuyên truyền về hoạt động Hội nhằm thu hút tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ quỹ Hội; tổ chức các sự kiện, hoạt động phù hợp để tuyên truyền chính sách, nâng cao nhận thức, thúc đẩy bảo đảm quyền cơ bản của người khuyết tật.

- Thực hiện chương trình ”Hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi tại xã xây dựng nông thôn mới” gắn với giảm nghèo bền vững: Trợ giúp cho 2000 lượt người khuyết tật và gia đình họ được cải thiện cuộc sống.

- Trợ giúp về y tế, mở rộng hoạt động hỗ trợ đối tượng thuộc hộ cận nghèo có thẻ BHYT, góp phần đạt mức bao phủ BHYT: Hỗ trợ mua thẻ BHYT cho khoảng 8000 người khuyết tật và người hộ cận nghèo.

- Tổ chức tọa đàm, tư vấn trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật ở một số tỉnh, thành: Khoảng 300 người khuyết tật được tư vấn, trợ giúp pháp lý.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về người khuyết tật trên Tạp chí Người bảo trợ (cả tạp chí giấy và tạp chí online); trang Fanpage Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam và trang website có địa chỉ tại asvho.vn: Đăng hơn 200 tin, bài tuyên truyền về người khuyết tật trên tạp chí, Fanpage và trang web của Hội.

(2) Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng có nhiệm vụ thực hiện Dạy nghề thủ công mỹ nghệ, may tre đan, cắt may, dệt thêu thổ cẩm cho người khuyết tật cho khoảng 300 người khuyết tật.

(3) Chủ tốt các nhiệm vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện sau đây:

- Nghiên cứu xây dựng hồ sơ trình Chính phủ đưa vào kế hoạch sửa đổi Luật Người khuyết tật.

- Nghiên cứu đề xuất các quy định đối với người khuyết tật trong Luật Việc làm và Luật Bảo hiểm xã hội đề xuất đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Việc làm và Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, Đề xuất nội dung đưa vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

- Hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề cho người khuyết tật.

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo và tập huấn, bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, tổ chức của người khuyết tật, vì người khuyết tật; các Hội, Hiệp hội và các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp: chính sách đối với người khuyết tật; xác nhận khuyết tật, giáo dục nghề, tạo việc làm, sinh kế, v.v...

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhân dịp ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và ngày Người khuyết tật thế giới (3/12) thông qua tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng:

+ Diễn đàn Người khuyết tật.

+ Hội chợ giới thiệu sản phẩm hàng hóa của cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.

+ Các sự kiện truyền thông cấp quốc gia và địa phương.

(4) Ngoài ra còn có rất nhiều cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi của mình.

Lê Vũ Trang Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,202

Bài viết về

Bảo hiểm xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn