Rà soát sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm Ngành BHXH năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
25/03/2023 16:23 PM

Rà soát sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm Ngành BHXH năm 2023 là nội dung quy định tại Quyết định 40/QĐ-BHXH ngày 18/0/2023

Rà soát sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm Ngành BHXH năm 2023

Rà soát sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm Ngành BHXH năm 2023 (Hình từ Internet)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội việt nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP kèm theo Quyết định 40/QĐ-BHXH ngày 18/01/2023.

1. Rà soát sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm Ngành BHXH năm 2023

Theo đó, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm phối hợp Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, thành phố, Các đơn vị liên quan thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung danh mục vị trí việc làm Ngành BHXH Việt Nam; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Bảo hiểm xã hội Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Ngoài ra, Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm phối hợp BHXH tỉnh, thành phố, các đơn vị liên quan thực hiện:

- Rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc tại Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh theo Quyết định 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Xây dựng các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế về công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm: quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ…

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; Chính phủ số

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; Chính phủ số quy định cụ thể nhau:

- Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Ngành BHXH Việt Nam.

- Tổ chức rà soát và đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam; nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 107/2021/NĐ-CP.

3. Bảo hiểm xã hội thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

- Mục tiêu của Bảo hiểm xã hội: Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

- Chỉ tiêu chủ yếu của Bảo hiểm xã hội năm 2023:

+ Hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao;

+ Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP , cụ thể: Số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 40,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (Nghị quyết 01/NQ-CP là 39%-40%); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt tỷ lệ 31,7% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (Nghị quyết 01/NQ-CP là 31,5% - 32%); số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 93,2% dân số tham gia BHYT.

+ Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, công việc liên quan để hoàn thiện, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm; tăng cường kết nối, chia sẻ để CSDL phát huy hiệu quả cao nhất, góp phần tích cực vào chuyển đổi số quốc gia.

+ Đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân, người lao động, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN thuận lợi nhất.

+ Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo lộ trình liên quan đến việc chuyển đổi số trong việc triển khai thực hiện Quyết định 749/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.

Xem thêm tại Quyết định 40/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày ký.

Võ Văn Hiếu

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,551

Bài viết về

Bảo hiểm xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn