Sửa đổi quy trình giải quyết chế độ BHXH, BHTN trong năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
25/03/2023 16:05 PM

Rà soát, sửa đổi quy trình giải quyết chế độ BHXH, BHTN trong năm 2023 là nội dung tại Quyết định 40/QĐ-BHXH ngày 18/01/2023.

Sửa đổi quy trình giải quyết chế độ BHXH, BHTN trong năm 2023

Sửa đổi quy trình giải quyết chế độ BHXH, BHTN trong năm 2023 (Hình từ Internet)

BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 40/QĐ-BHXH ngày 18/01/2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP.

1. Sửa đổi quy trình giải quyết chế độ BHXH, BHTN trong năm 2023

Theo đó, Ban Thực hiện chính sách BHXH phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong năm 2023 thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ thực hiện giải quyết chế độ BHXH, BHTN; chi trả các chế độ BHXH, BHTN phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ngoài ra, Ban Thực hiện chính sách BHXH phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong năm 2023 tổng hợp, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm...và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN và các chính sách có liên quan.

2. Đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện năm 2023

Cụ thể, Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố; các đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu, đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng ngoài mức đóng quy định của Nhà nước, tập trung hỗ trợ cho nhóm đối tượng giảm theo Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 146/NĐ-CP để tăng nhanh diện bao phủ BHYT.

Ngoài ra, Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố; các đơn vị liên quan còn có nhiệm vụ như sau:

- Tổng hợp, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật theo hướng mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết 28-NQ-TW, Nghị quyết 20-NQ/TW.

- Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền đưa tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN vào Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH tại địa phương hằng năm; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đến tận cấp xã

- Chỉ đạo BHXH các địa phương tham mưu, kiện toàn, nâng cao chất lượng của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tiềm năng, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

- Xây dựng các giải pháp linh hoạt, phù hợp nhằm phát triển người tham gia; thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời, khắc phục tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quy trình, quy định quản lý nhằm nâng cao hoạt động tổ chức ủy quyền thu; tiếp tục mở rộng mạng lưới điểm thu, nhân viên thu.

- Chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do chính sách của nhà nước để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ đề ra.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023 của BHXH

Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2023 của BHXH như sau:

- Hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao;

- Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP, cụ thể: 

Số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 40,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (Nghị quyết 01/NQ-CP là 39%-40%); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt tỷ lệ 31,7% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (Nghị quyết 01/NQ-CP là 31,5% - 32%); số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 93,2% dân số tham gia BHYT.

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, công việc liên quan để hoàn thiện, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm; tăng cường kết nối, chia sẻ để CSDL phát huy hiệu quả cao nhất, góp phần tích cực vào chuyển đổi số quốc gia.

- Đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân, người lao động, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN thuận lợi nhất.

- Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch theo lộ trình liên quan đến việc chuyển đổi số trong việc triển khai thực hiện Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.

Xem thêm Quyết định 40/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày ký.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,535

Bài viết về

Bảo hiểm xã hội

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn