Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
18/01/2023 10:13 AM

Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023 là nội dung tại Quyết định 08/QĐ-TCT ngày 06/01/2023.

Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023

Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023

Ngày 06/01/2023, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 08/QĐ-TCT ban hành Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023.

Theo đó, Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023 như sau:

1. Đối tượng cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023

Đối tượng cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023 bao gồm:

- Nhân viên đại lý thuế;

- Người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Trường hợp người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong năm 2022 và 2023 đăng ký hành nghề trong thời gian từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 31/12/2023 thì không bắt buộc phải cập nhật kiến thức năm 2023.

2. Mục tiêu và yêu cầu cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023

Mục tiêu và yêu cầu cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023 như sau:

* Mục tiêu:

- Trang bị kiến thức cần thiết về pháp luật thuế, phí, lệ phí, quản lý thuế và pháp luật kế toán doanh nghiệp cho nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ làm thủ tục về thuế của đại lý thuế cung cấp cho người nộp thuế, qua đó giúp người nộp thuế thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước.

- Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, pháp luật kế toán của nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, người nộp thuế, đại lý thuế.

* Yêu cầu:

- Nắm vững các quy định pháp luật thuế, phí, lệ phí, pháp luật quản lý thuế, pháp luật liên quan đến quản lý thuế, pháp luật kế toán doanh nghiệp;

- Biết áp dụng đúng chính sách pháp luật thuế, quản lý thuế để thực hiện thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, đề nghị gia hạn nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế;

- Biết áp dụng đúng chính sách pháp luật thuế để thực hiện dịch vụ tư vấn thuế cho người nộp thuế thực hiện đúng chính sách pháp luật thuế;

- Biết áp dụng đúng pháp luật về kế toán doanh nghiệp để thực hiện dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

3. Thời gian và cấu trúc của Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2023

* Thời gian cập nhật kiến thức: Tối thiểu 24 giờ trong một năm. Trong đó thời gian cập nhật tối thiểu đối với từng phần kiến thức cụ thể như sau:

- Phần I - Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế: 20 giờ.

- Phần II - Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp: 04 giờ.

* Cấu trúc chương trình:

STT

Nội dung

I

Phần I: Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và nội dung liên quan đến quản lý thuế

1.1

Các quy định của pháp luật thuế, phí, lệ phí (Lưu ý những nội dung quy định mới ban hành trong năm 2022 và 2023)

1.1.1

Pháp luật thuế Giá trị gia tăng

1.1.2

Pháp luật thuế Thu nhập doanh nghiệp

1.1.3

Pháp luật thuế Thu nhập cá nhân

1.1.4

Pháp luật về các loại thuế khác; Phí, lệ phí

1.1.5

Giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, phí, lệ phí; Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng chính sách thuế, phí, lệ phí

1.2

Nội dung liên quan đến quản lý thuế

1.2.1

Nội dung Luật Quản lý thuế, các Nghị định, Thông tư, văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn về quản lý thuế (Chú trọng các nội dung quy định mới; các nội dung quy định về hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế;

Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết; quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; xử lý vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn; chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 và thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; ...);

1.2.2

Các quy định mới của pháp luật liên quan đến quản lý thuế

1.2.3

Hướng dẫn thực hành khai hồ sơ thuế (hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, gia hạn nộp thuế, quyết toán thuế, hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế,...)

1.2.4

Giải đáp vướng mắc phát sinh; Những đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện pháp luật quản lý thuế

II

Phần II: Các quy định của pháp luật về kế toán doanh nghiệp

2.1

Cập nhật các nội dung quy định mới của pháp luật kế toán doanh nghiệp

2.2

Hướng dẫn lập, soát xét báo cáo tài chính doanh nghiệp

2.3

Giải đáp vướng mắc về công tác kế toán; Những vấn đề cần lưu ý khi xử lý khác biệt giữa pháp luật kế toán và pháp luật thuế

2.4

Kỹ năng soát xét, kiểm tra, phát hiện sai sót trong công tác kế toán

Xem thêm Quyết định 08/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày ký.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,890

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn