Định kỳ kiểm tra điều kiện PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
04/01/2023 09:48 AM

Việc định kỳ kiểm tra điều kiện PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường là nội dung tại Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2023.

Định kỳ kiểm tra điều kiện PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường

Định kỳ kiểm tra điều kiện PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường

Ngày 03/01/2023, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

1. Định kỳ kiểm tra điều kiện PCCC tại cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, xử lý nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện (từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

Ngoài ra, một số nhiệm vụ cụ thể với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới như sau:

- Ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương; 

Phân công rõ trách nhiệm của sở, ngành chức năng địa phương, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã kèm theo cơ chế kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và chế tài xử lý trách nhiệm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác PCCC và CNCH tại từng địa phương (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ, cháy rừng, sự cố, tai nạn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng, cấp phép kinh doanh đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở có tập trung đông người như vũ trường, quán bar, karaoke, nhà cao tầng... 

Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và pháp luật nếu buông lỏng quản lý trong cấp phép đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý khi chưa bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, PCCC (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo xử lý đối với các cơ sở trên địa bàn quản lý không bảo đảm yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực thi hành (hoàn thành theo tiến độ xử lý tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân).

- Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giảm sát (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 630/QĐ-TTg).

- Nghiên cứu xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về PCCC đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an toàn PCCC (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trên địa bàn quản lý trong thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH để có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Bảo đảm thực hiện Quy hoạch về phòng cháy, chữa cháy đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Quản lý và ưu tiên bố trí kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, bảo đảm điều kiện cho các lực lượng này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

2. Nhiệm vụ của Bộ Công an trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Nhiệm vụ của Bộ Công an trong công tác phòng cháy, chữa cháy tình hình mới như sau:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu tham mưu, báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy (báo cáo Chính phủ trong Quý III năm 2023).

- Rà soát các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với tỉnh hình thực tế (hoàn thành trong Quý II năm 2023).

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các bộ, ngành, địa phương;

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự; thu hồi giấy cũ, không cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự cho các cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Tất cả các vụ cháy phải được xác minh, làm rõ nguyên nhân; căn cứ tính chất, mức độ xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC; truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. 

Tổ chức rút kinh nghiệm vụ cháy, kiến nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ Đề án tăng cường nguồn lực đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đảm bảo đầu tư trang bị tối thiểu 01 bộ trang thiết bị bảo vệ cá nhân chuyên dụng cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp chiến đấu và một số loại phương tiện, thiết bị chữa cháy và CNCH nhà cao tầng, công trình ngầm, rừng, cơ sở sản xuất, bảo quản và sử dụng hóa chất, phương tiện CNCH trên bộ, biển, trên không…

Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm chuyên nghiệp, tinh nhuệ khi tham gia xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng các mô hình bảo đảm an toàn về cháy, nổ, CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. 

Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC, CNCH, thoát nạn cho người dân; phấn đấu trong năm 2023, trên toàn quốc mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 

100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. 

Vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy; 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

- Nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ An toàn phòng cháy, chữa cháy để thu hút nguồn lực xã hội hỗ trợ cho hoạt động PCCC và CNCH phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật có liên quan (hoàn thành trong Quý I năm 2023).

- Chủ động quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn trong giai đoạn 2021 - 2025, nhất là dự án liên quan đến lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo),

- Hướng dẫn chỉ khen thưởng, hỗ trợ đột xuất từ Quỹ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC và CNCH (hoàn thành trong Quý II năm 2023).

Chỉ thị 01/CT-TTg ban hành ngày 03/01/2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,341

Bài viết về

lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn