Triển khai hoá đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

08/10/2022 11:10 AM

Mới đây, Tổng cục Thuế ban hành Thông báo số 464/TB-TCT ngày 28/9/2022 về triển khai hoá đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Theo đó, cơ quan thuế triển khai nâng cấp hệ thống quản lý HĐĐT đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; tiếp nhận dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thông qua Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu HĐĐT; tiếp nhận xử lý thông báo hóa đơn có sai sót đối với HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; ....

Triển khai hoá đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Triển khai hoá đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền

Trước đó, căn cứ quy định tại điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, Tổng cục Thuế đã ban hành quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và phương thức truyền nhận với Cơ quan thuế làm căn cứ triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật đáp ứng triển khai HĐĐT có mã Cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế địa phương tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tra cứu, khai thác tra cứu dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền đã gửi cơ quan thuế trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế và qua ứng dụng trên các thiết bị di động.

Đồng thời, cung cấp các báo cáo tổng hợp, chi tiết hỗ trợ cơ quan thuế khai thác dữ liệu hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền,…

Tại nội dung Thông báo trên, Tổng cục Thuế đề nghị các Tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT tchức theo quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022; Phối hợp kiểm thử tích hợp giữa hệ thống quản lý HĐĐT của cơ quan thuế và hệ thống HĐĐT của Tổ chức (theo dõi thông báo cụ thể của Tổng cục Thuế qua hệ thống thư điện tử và Cổng thông tin điện tử ngành Thuế).

Ngoài ra, đối với các Tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT, Tổng cục Thuế đề nghị Tổ chức thông báo kế hoạch nâng cấp và quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, phương thức truyền nhận với cơ quan thuế tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT tới các Tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT đang truyền nhận dữ liệu HĐĐT qua Tổ chức. 

Kể từ thời điểm Tổng cục Thuế thông báo chính thức về việc triển khai nâng cấp hệ thống HĐĐT đáp ứng tiếp nhận, xử lý dữ liệu HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền điện tử, Tổ chức phối hợp với các cơ quan thuế trong triển khai, hỗ trợ sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền tới các khách hàng của Tổ chức trên địa bàn.

Theo Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,465

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn