Thông tin về xử lý tố cáo, khiếu nại được cập nhật trên CSDL

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
24/08/2022 08:25 AM

Tôi thực hiện việc khiếu nại trên cổng dịch vụ công thì xin hỏi thông tin được cập nhật trên CSDL trên dịch vụ công được quy định thế nào?

Thông tin về xử lý tố cáo, khiếu nại được cập nhật trên CSDL

Thông tin về xử lý tố cáo, khiếu nại được cập nhật trên CSDL

Ngày 23/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2022/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

1. Thông tin về xử lý tố cáo được cập nhật trong CSDL

Thông tin về xử lý tố cáo được cập nhật trong CSDL như sau:

1.1. Thông tin về tiếp công dân

Thông tin về tiếp công dân, bao gồm:

- Họ tên, địa chỉ của công dân;

- Nội dung, kết quả tiếp công dân.

1.2. Thông tin về xử lý đơn khiếu nại, tố cáo

Thông tin về xử lý đơn, bao gồm:

- Loại đơn: đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, đơn có nhiều nội dung khác nhau;

- Đơn đủ điều kiện xử lý;

- Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết;

- Đơn phải chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền: Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp;

Cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án; 

Kiểm toán nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo; 

Đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước;

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác;

- Đơn trả lại và hướng dẫn gửi đơn;

- Đơn rút;

- Đơn xếp lưu.

1.3. Thông tin về khiếu nại

Thông tin về khiếu nại, bao gồm:

- Họ tên, địa chỉ của người khiếu nại;

- Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

- Tóm tắt nội dung khiếu nại và tình hình giải quyết khiếu nại;

- Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

- Kết quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

1.4. Thông tin về tố cáo

Thông tin về tố cáo, bao gồm:

- Họ tên, địa chỉ của người tố cáo;

- Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo;

- Tóm tắt nội dung tố cáo và tình hình giải quyết tố cáo;

- Kết luận nội dung tố cáo; quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; 

- Kết quả thực hiện kết luận nội dung tố cáo.

1.5. Thông tin về kiến nghị, phản ánh

Thông tin về kiến nghị, phản ánh, bao gồm:

- Họ tên, địa chỉ của người kiến nghị, phản ánh;

- Tóm tắt nội dung kiến nghị, phản ánh;

- Kết quả xử lý kiến nghị, phản ánh.

Ngoài ra, báo cáo định kỳ, báo cáo vụ việc, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kiến nghị, phản ánh cập nhật theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

(Điều 6 Nghị định 55/2022/NĐ-CP)

2. Thời điểm nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu

Thời điểm nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quy định như sau:

- Đối với trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 55/2022/NĐ-CP, cơ quan có trách nhiệm bắt đầu cập nhật ngay sau khi có thông báo thụ lý khiếu nại, quyết định thụ lý tố cáo hoặc tiếp nhận xử lý kiến nghị, phản ánh và cập nhật trong quá trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kiến nghị, phản ánh.

- Đối với trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 55/2022/NĐ-CP, cơ quan có trách nhiệm cập nhật trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày Nghị định 55/2022/NĐ-CP có hiệu lực pháp luật.

- Đối với trường hợp được quy định tại khoản 6 Điều 6 và khoản 3 Điều 7 Nghị định 55/2022/NĐ-CP, cơ quan có trách nhiệm cập nhật trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

(Điều 6 Nghị định 55/2022/NĐ-CP)

3. Quy định về việc cập nhật bổ sung, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu

Việc cập nhật bổ sung, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu được quy định như sau:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện thông tin trong Cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ, chính xác hoặc có sự sai lệch về nội dung giữa dữ liệu điện tử và hồ sơ, tài liệu nghiệp vụ bằng giấy thì cơ quan cập nhật dữ liệu phải tiến hành kiểm tra, cập nhật bổ sung, điều chỉnh.

Nghị định 55/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2022.

Ngọc Nhi

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,445

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn