Đơn giản hoá thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
20/07/2022 19:30 PM

Đơn giản hoá thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là nội dung tại Thông báo 45/TB-BKHĐT ngày 19/7/2022.

Đơn giản hoá thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Đơn giản hoá thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (Hình từ internet)

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc đơn giản hoá, tạo thuận lợi trong thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu như sau:

- Đối với chứng chỉ hành nghề đã được cấp còn hạn sử dụng nhưng bị rách nát, hư hại, bị mất hoặc ghi sai thông tin, hồ sơ đề nghị cấp lại được lập theo quy định tại Mẫu số 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT.

- Đối với chứng chỉ hành nghề đã được cấp hết hạn sử dụng:

+ Căn cứ thời hạn quy định tại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cấp, các cá nhân có nhu cầu cấp lại thực hiện:

Nộp hồ sơ đăng ký cấp lại trên Hệ thống Quản lý thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thuộc Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại website: http://cchn.mpi.gov.vn.

+ Việc cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu thực hiện theo Hướng dẫn trên Hệ thống.

+ Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được nộp thành công trên Hệ thống trước thời điểm hết hạn ghi trên chứng chỉ hành nghề được xem xét, cấp lại theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hồ sơ đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, cá nhân được phép chỉnh sửa và nộp lại hồ sơ đăng ký 01 lần duy nhất (trên Hệ thống) để xem xét đánh giá.

+ Trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp lại theo từng kỳ (tương ứng với thời gian cấp chứng chỉ lần đầu của mỗi kỳ thi) đã được phê duyệt và thông báo công khai trên Hệ thống, cá nhân không nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề sẽ không được cấp lại và phải đăng ký thi lại, nếu có nhu cầu.

Thông báo 45/TB-BKHĐT ban hành ngày 19/7/2022.

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,365

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn