Cách thức tham vấn thị trường trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt
20/06/2024 11:00 AM

Việc tham vấn thị trường là một trong nội dung kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Cách thức tham vấn thị trường trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án

Cách thức tham vấn thị trường trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án (Hình từ Internet)

1. Phân tích, tham vấn thị trường trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án gồm những gì?

Theo điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định 24/2024/NĐ-CP thì phân tích, tham vấn thị trường trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án bao gồm việc đánh giá rủi ro và cơ hội về thị trường đối với hình thức lựa chọn nhà thầu đang xem xét; khả năng tham dự của nhà thầu; thị trường hàng hóa, dịch vụ có khả năng cung cấp cho dự án; xu thế của thị trường trong thời gian thực hiện dự án. 

Căn cứ vào quy mô, tính chất gói thầu, việc phân tích, tham vấn thị trường bao gồm:

- Thông tin về mức độ sẵn có của hàng hóa, dịch vụ thuộc gói thầu trên thị trường; 

- Các chi phí có thể phát sinh trong trường hợp cần áp dụng giải pháp đổi mới, sáng tạo; 

- Nội dung điều khoản bảo hành, loại hợp đồng thường áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ tương tự của các chủ đầu tư khác; 

- Quy định của pháp luật (nếu có) đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc gói thầu; 

- Khả năng áp dụng đấu thầu bền vững, mua sắm các dịch vụ thân thiện môi trường, thông tin về các hàng hóa, dịch vụ có sử dụng nguyên vật liệu tái chế, tiết kiệm năng lượng; 

- Khả năng tham dự thầu của nhà thầu tiềm năng là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động nữ, lao động là thương binh, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; 

- Phân tích chuỗi cung ứng (khả năng cung cấp vật tư, vật liệu, hàng hóa, dịch vụ cho việc thực hiện hợp đồng); 

- Khả năng tổ chức lựa chọn nhà thầu mà chỉ cho phép hàng hóa có xuất xứ Việt Nam được chào thầu theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 10 và khoản 1 Điều 56 Luật Đấu thầu 2023 và các thông tin cần thiết khác.

3. Cách thức tham vấn thị trường trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án

Theo điểm b, c và d khoản 3 Điều 15 Nghị định 24/2024/NĐ-CP thì việc tham vấn thị trường được thực hiện theo một hoặc các cách thức sau: 

- Tham khảo các kết quả tham vấn thị trường gần nhất đối với hàng hóa, dịch vụ tương tự;

- Đăng tải câu hỏi tham vấn thị trường trên các phương tiện thông tin phù hợp;

- Nghiên cứu catalô và tài liệu giới thiệu sản phẩm của hãng sản xuất, nhà cung cấp, nhà phân phối, đại lý; 

- Tham khảo kinh nghiệm của chủ đầu tư khác đã tiến hành tham vấn thị trường, tham vấn kết quả tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ tương tự;

- Tổ chức hội nghị tham vấn thị trường với các nhà thầu tiềm năng trên cơ sở công khai, minh bạch; 

- Tổ chức khảo sát thông tin từ các đơn vị sản xuất, kinh doanh;

- Tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực có liên quan, các báo in, tạp chí, ấn phẩm phân tích thị trường chuyên ngành, thông tin trên Internet và các hình thức phù hợp khác.

Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn nghiên cứu phân tích thị trường, sử dụng ý kiến tư vấn của các chuyên gia hoặc cơ quan chức năng độc lập hoặc của các doanh nghiệp trên thị trường trong việc lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng phải đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

Trường hợp không lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư có thể tiến hành phân tích, tham vấn thị trường để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 416

Bài viết về

lĩnh vực Đấu thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn