Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng tại Hà Nội trong năm 2022

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
19/01/2022 17:00 PM

UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định 219/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP. Hà Nội.

Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng tại Hà Nội trong năm 2022

Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng tại Hà Nội trong năm 2022 (ảnh minh họa)

1. Các chức danh thí điểm thi tuyển

Tại khoản 1 Mục II Quyết định 219/QĐ-UBND, các chức danh thi tuyển được quy định như sau:

- Các chức danh do Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố quản lý (chức danh theo quy định pháp luật chuyên ngành do Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm): 

+ Văn phòng UBND TP (Trưởng/Phó ban tiếp công dân);

+ Sở Tư pháp (Trưởng phòng Công chứng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản);

+ Sở Giáo dục và Đào tạo (Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục);

+ Sở Lao động TBXH (Hiệu trưởng Trường Trung cấp).

- Các chức danh do Thủ trưởng Sở, ban, ngành bổ nhiệm: Trưởng phòng thuộc Sở, Chi cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (trừ các chức danh diện Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố quản lý).

- Các chức danh do Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm: Trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Chủ tịch UBND phường thí điểm chính quyền đô thị.

- Các chức danh do Thủ trưởng Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố bổ nhiệm: Trưởng phòng thuộc Đơn vị.

2. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng

- Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Đối tượng quy định nêu trên được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

+ Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

+ Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài. 

+ Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Ngoài các trường hợp được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển nêu trên, nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

- Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo yêu cầu chức danh bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng khối Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

- 02 nhóm đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển quy định nêu trên nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ (ví dụ: Trưởng phòng thuộc Chi cục hoặc đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có thể được dự tuyển chức danh Chi cục trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp).

Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.

3. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng

- Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và được cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó đồng ý bằng văn bản.

Riêng đối với chức danh thi tuyển thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố quản lý: tập thể lãnh đạo Sở, ban, ngành đề cử (tại văn bản xin chủ trương) và được Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đồng ý bằng văn bản.

- Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển quy định nêu trên nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ (ví dụ: Phó Trưởng phòng chỉ được dự tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương).

4. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng

Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

- Bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/9/2014 của UBND Thành phố ban hành và tiêu chuẩn cụ thể của chức danh tuyển chọn.

- Đáp ứng đủ các điều kiện bổ nhiệm theo quy định chung về công tác cán bộ, bao gồm:

+ Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận;

+ Trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định; 

+ Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điểu 82 Luật Cán bộ, công chức; Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

- Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn quy định.

Thời gian thực hiện thí điểm từ tháng 01/2022 đến hết năm 2022 và tổng kết, rút kinh nghiệm.

Xem chi tiết tại Quyết định 219/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND TP. Hà Nội.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,073

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn