Sửa đổi quy định về sử dụng đất dành cho đường bộ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
24/12/2021 10:22 AM

Ngày 22/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó sửa đổi quy định sử dụng đất dành cho đường bộ.

Sửa đổi quy định về sử dụng đất dành cho đường bộ

Sửa đổi quy định về sử dụng đất dành cho đường bộ (Ảnh minh họa)

Cụ thể, dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại dịch vụ và các công trình khác phải xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có hệ thống đường gom nằm ngoài phạm vi hành lang an toàn đường bộ

(Hiện hành, có hệ thống đường gom nằm ngoài phạm vi đất dành cho đường bộ).

Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống đường gom, không được sử dụng đất dành cho đường bộ để làm công trình phụ trợ, đường đấu nối; trường hợp cần phải sử dụng đất dành cho đường bộ để làm đường đấu nối vào quốc lộ thì phải thực hiện đúng vị trí điểm đấu nối được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Điều 29 Nghị định 11/2010/NĐ-CP

(Hiện hành, phải thực hiện đúng vị trí điểm đấu nối trong quy hoạch đấu nối của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải).

Theo Nghị định 11/2010/NĐ-CP, phạm vi đất dành cho đường bộ và hành lang an toàn đường bộ là khác nhau, cụ thể:

- Phạm vi đất dành cho đường bộ gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ.

- Hành lang an toàn đường bộ là phần đất dọc hai bên đất của đường bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ.

Việc quản lý, sử dụng đất để làm đường nhánh đấu nối vào quốc lộ quy định tại Điều 29 Nghị định 11/2010/NĐ-CP phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài ra, còn bãi bỏ khoản 4 Điều 28 Nghị định 11/2010, cụ thể:

Điều 28. Khai thác, sử dụng trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ

4. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải được xây dựng ngoài hành lang an toàn đường bộ, theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Giao thông vận tải (đối với đường quốc lộ, đường có quy chế quản lý khai thác riêng) và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị) về vị trí và thiết kế đoạn đường dẫn vào cửa hàng bán lẻ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ, bao gồm thiết kế điểm đấu nối với đường hiện có, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn của đoạn đường đang khai thác.

…”

Nghị định 117/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,965

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn