Đã từ chối nhận hỗ trợ theo NQ 116 vẫn được nộp HS nhận lại

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
29/11/2021 16:48 PM

Nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 3818/BHXH-CSXH năm 2021.

Đã từ chối nhận hỗ trợ theo NQ 116 vẫn được nộp HS nhận lại

Đã từ chối nhận hỗ trợ theo NQ 116 vẫn được nộp HS nhận lại (Ảnh minh họa)

Theo đó, khi NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ sau đó thay đổi đề nghị được hưởng hỗ trợ từ quỹ BHTN và ngược lại được giải quyết như sau:

Trường hợp tự nguyện không nhận hỗ trợ sau đó thay đổi đề nghị được hưởng hỗ trợ

Chậm nhất đến hết ngày 20/12/2021, NLĐ đã từ chối nhận hỗ trợ trên danh sách chi trả trước đó, sau đó lại có nhu cầu nhận hỗ trợ thì:

Lập đề nghị hưởng hỗ trợ Mẫu số 04 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan BHXH để giải quyết, chi trả hỗ trợ cho NLĐ theo hướng dẫn tại Công văn 3068/BHXH-CSXH.

Trường hợp đã đề nghị nhận hỗ trợ sau đó thay đổi tự nguyện không nhận hỗ trợ

Trường hợp này sẽ được giải quyết tại từng bộ phận như sau:

* Bộ phận TN - Trả KQ, hướng dẫn NLĐ và đơn vị thực hiện như sau:

- Đối với NLĐ đang tham gia BHTN, đề nghị đơn vị lập riêng danh sách các đối tượng này theo Mẫu số 02 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ghi rõ tại cột ghi chú “đã đề nghị hưởng hỗ trợ nay đề nghị tự nguyện không nhận hỗ trợ” và nộp trả cho cơ quan BHXH số tiền người lao động từ chối nhận (nếu đã nhận tiền hỗ trợ).

- Đối với NLĐ đã dừng tham gia BHTN đã nộp Mẫu 04 Quyết định 28/2021/QĐ-TTg thì gửi đề nghị tự nguyện không nhận hỗ trợ đồng thời nộp lại tiền hỗ trợ nếu đã nhận cho cơ quan BHXH.

Chuyển danh sách Mẫu số 02 đến Phòng/Bộ phận Quản lý thu và đề nghị tự nguyện không nhận hỗ trợ của các đối tượng nêu trên dến Phòng/Bộ phận Cấp số, Thẻ.

* Phòng/Bộ phận Quản lý thu và Phòng/Bộ phận Cấp sổ, Thẻ. 

- Trường hợp Phòng/Bộ phận Quản lý thu và Phòng/Bộ phận Cấp số, Thẻ chưa lập danh sách Mẫu 02a/BHXH và Mẫu 02b/BHXH thì cập nhật vào hệ thống dữ liệu các trường hợp tự nguyện không nhận hỗ trợ.

- Trường hợp đã được rà soát dữ liệu và lập vào Mẫu 02a/BHXH và Mẫu 02b/BHXH thì chuyển ngay đề nghị không nhận hỗ trợ của NLĐ và danh sách Mẫu số 02 do đơn vị lập riêng đối với các trường hợp này đến Phòng/Bộ phận Chế độ ΒΗΧΗ.

* Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH

- Trường hợp chưa giải quyết thì thực hiện từ chối xét duyệt chuyển trả lại Phòng/Bộ phận Quản lý thu (ghi rõ lý do: người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ) để Phòng/Bộ phận Quản lý thu cập nhật lại đối tượng này trên hệ thống.

- Trường hợp đã giải quyết thì lập ngay Mẫu 03a/BHXH và Mẫu 03b/BHXH (phần điều chỉnh giảm; lý do điều chỉnh ghi rõ “đã đề nghị hưởng hỗ trợ nay đề nghị tự nguyện không nhận hỗ trợ”).

* Phòng/Bộ phận KH-TC                                                                                          

- Trường hợp chưa chi trả cho NLĐ: Dừng chi trả cho NLĐ 

(Căn cứ vào danh sách theo Mẫu 03a/BHXH và Mẫu 03b/BHXH do Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH chuyển sang).

Nếu NLĐ chưa có tên trên danh sách theo mẫu số 11/BHXH (ban hành kèm theo Công văn 3651/BHXH-TCKT ngày 12/11/2021 của BHXH Việt Nam), không tổng hợp vào danh sách chi trả theo mẫu số 11/BHXH. Nếu NLĐ đã có tên trên danh sách theo mẫu số 11/BHXH kèm ủy nhiệm chi gửi ngân hàng, liên hệ ngay với ngân hàng để dừng chi trả cho NLĐ.

- Trường hợp đã chi trả cho NLĐ: Thực hiện thu hồi số tiền đã chi trả về quỹ BHTN.

(Căn cứ danh sách theo Mẫu 03a/BHXH và Mẫu 03b/BHXH do Phòng/Bộ phận Chế độ BHXH chuyển sang).

Công văn 3818/BHXH-CSXH được ban hành ngày 25/11/2021.

Như Mai

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,357

Bài viết về

Phòng chống COVID-19

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn