10 điểm mới của Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
04/11/2021 10:01 AM

Tổng cục Thuế có Công văn 4144/TCT-CS ngày 28/10/2021 giới thiệu các nội dung mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn chứng từ.

10 điểm mới của Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử

10 điểm mới của Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử (Ảnh minh họa)

Theo đó, có 10 điểm mới tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn chứng từ.

Đơn cử, đối với ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử  được quy định tại Điều 3.

Nội dung ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử như sau:

- Bên thứ ba (bên nhận ủy nhiệm lập HĐĐT) là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng HĐĐT và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng HĐĐT.

Quan hệ liên kết được xác định theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020.

Các trường hợp ngừng sử dụng HĐĐT được quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020.

HĐĐT do bên nhận ủy nhiệm lập là HĐĐT có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế và phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của bên ủy nhiệm và tên, địa chỉ, mã số thuế của bên nhận ủy nhiệm và đúng thực tế phát sinh.

Trường hợp hóa đơn ủy nhiệm là HĐĐT không có mã của cơ quan thuế thì bên ủy nhiệm có trách nhiệm chuyển dữ liệu HĐĐT hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ để chuyển dữ liệu HĐĐT đến cơ quan quản lý trực tiếp.

- Việc ủy nhiệm phải được lập bằng văn bản (hợp đồng ủy nhiệm hoặc thỏa thuận ủy nhiệm) giữa 02 bên và phải thể hiện đầy đủ các thông tin sau:

Thông tin về bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm (tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số); thông tin về hóa đơn điện tử ủy nhiệm (loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn); mục đích ủy nhiệm; thời hạn ủy nhiệm; phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm (ghi rõ trách nhiệm thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn ủy nhiệm);…

Ngoài ra, còn một số điểm mới về hóa đơn, chứng từ:

- Về ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn (Điều 4);

- Về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tủ có mã của cơ quan thuế (Điều 5);

- Áp dụng hóa đơn điện tử đối với các trường hợp khác (Điều 6);

- Xử lý sai sót trong một số trường hợp (Điều 7);

- Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (Điều 8);

- Sử dụng biên lai, chứng từ (Điều 9);

- Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quann thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan (Điều 10);

- Hiệu lực thi hành (Điều 11);

- Xử lý chuyển tiếp (Điều 12).

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 4144/TCT-CS ngày 28/10/2021.

>>> Xem thêm: Sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế phải đăng ký mẫu nào và lấy ở đâu? Trong thời hạn bao nhiêu ngày được nhận thông báo chấp nhận?

Sử dụng hóa đơn điện tử có cần phải hủy hóa đơn giấy còn tồn không? Có được sử dụng cùng lúc hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy không?

Theo quy định mới nhất ngày ký và ngày lập hóa đơn điện tử khác nhau thì sử dụng ngày nào để kê khai và hạch toán?

 

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 216,113

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn