Đề xuất sửa Nghị định 23/2018 về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
05/07/2021 10:28 AM

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Đề xuất sửa Nghị định 23/2018 về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Đề xuất sửa Nghị định 23/2018 về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (Ảnh minh họa)

Theo đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc để phù hợp với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP (khoản 3, 4 Điều 1 và Phụ lục I kèm theo dự thảo Nghị định). Cụ thể như sau:

- Đối với danh mục cơ sở đã được quy định mức phí tại Nghị định 23/2018 và danh mục cơ sở có rủi ro tương đồng: Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc quy định tương tự tại Nghị định 23/2018.

- Đối với danh mục cơ sở mới: Mức phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên cơ sở đề xuất của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, thông lệ thị trường bảo hiểm và lịch sử tổn thất một số nhóm cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ đặc thù của Việt Nam.

- Đối với danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo phân hạng A, B, C, D, E (nhóm 16):

Quy định hiện hành chưa chi tiết cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo phân hạng A, B, C, D, E gây khó khăn có doanh nghiệp bảo hiểm và cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ áp dụng mức phí bảo hiểm theo quy định.

Vì vậy, để nghị của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm, ý kiến của Bộ Công an, dự thảo Nghị định theo hướng liệt kê chi tiết cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ theo phân hạng A, B, C, D, E để dễ theo dõi, thực hiện (nội dung được in nghiêng và gạch chân tại Phụ lục I dự thảo Nghị định).

Ngoài ra, để thống nhất việc áp dụng mức phí bảo hiểm đối với các cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ, dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về mức phí bảo hiểm đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên (trừ cơ sở hạt nhân) theo hướng:

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm được phép thỏa thuận điều chỉnh giảm tối đa 25% tỷ lệ phí bảo hiểm theo quy định tại dự thảo Nghị định; trong trường hợp áp dụng giảm phí bảo hiểm, phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại dự thảo Nghị định.

Xem chi tiết nội dung tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP.

Toàn văn dự thảo Nghị định

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,198

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn