Một số quy định về phụ cấp, tiền lương trong quân đội hết hiệu lực

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
02/07/2021 15:18 PM

Quyết định 1929/QĐ-BQP ngày 25/6/2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021.

Một số quy định về phụ cấp, tiền lương trong quân đội hết hiệu lực

Một số quy định về phụ cấp, tiền lương trong quân đội hết hiệu lực (Ảnh minh họa)

Theo đó, có một số quy định về phụ cấp, tiền lương hết hiệu lực, cụ thể như sau:

*Các văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ:

- Quyết định 236/2001/QĐ-BQP ngày 20/02/2001 về một số chế độ đối với lực lượng quân đội làm nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế - quốc phòng.

(Được thay thế bằng Thông tư 71/2021/TT-BQP ngày 21/6/2021)

- Thông tư 174/2019/TT-BQP ngày 17/11/2019 hướng dẫn thực hiện chế độ ăn tập huấn đối với huận luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong Quân đội.

(Được thay thế bằng Thông tư 21/2021/TT-BQP ngày 05/02/2021)

- Thông tư 268/2013/TT-BQP ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

(Được thay thế bằng Thông tư 71/2021/TT-BQP ngày 21/6/2021)

- Thông tư 269/2013/TT-BQP ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc giám đốc, Phó Tổng giám đốc.

(Được thay thế bằng Thông tư 71/2021/TT-BQP ngày 21/6/2021)

*Văn bản hết hiệu lực một phần:

Thông tư 170/2016/TT-BQP ngày 30/10/2016 quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng,

Trong đó, các nội dung hết hiệu lực gồm: Sửa đổi, bổ sung Điều 1; Bổ sung Chương IIIa, gồm Điều 8a, 8b, 8c; Sửa đổi, bổ sung Tiêu đề Chương IV; Sửa đổi, bổ sung Điều 9, Điều 10, Điều 12, Điều 13. (Được thay thế bằng Thông tư 12/2021/TT-BQP ngày 28/01/2021).

Quyết định 1929/QĐ-BQP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,153

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn