Sẽ phân loại chứng chỉ bắt buộc và không bắt buộc với viên chức

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
19/03/2021 15:16 PM

Đây là nội dung được đề cập tại Công văn 1797/VPCP-TCCV về việc báo cáo nội dung về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức của Văn phòng Chính phủ.

viên chức

Cụ thể, về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ báo cáo trong tháng 3/2021 các nội dung sau:

+ Chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành tổng hợp, báo cáo cụ thể về các loại chứng chỉ đối với đội ngũ viên chức.

Trong đó nêu rõ những loại chứng chỉ nào là điều kiện để được bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, chứng chỉ nào là bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ;

+ Phân loại chứng chỉ bắt buộc và không bắt buộc trong quản lý viên chức.

Quý Nguyễn

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,655

Bài viết về

Cán bộ, công chức, viên chức

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn