Điểm mới về khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (đề xuất)

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
05/03/2021 10:02 AM

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế 2019Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trong đó, có đề xuất một số điểm mới về khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

Điểm mới về khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (đề xuất)

Điểm mới về khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công (đề xuất)

*Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mẫu số 02/KK-TNCN.

- Điểm mới:

+ Bổ sung thêm chỉ tiêu kỳ tính thuế tháng/quý để cá nhân lựa chọn kỳ khai thuế;

+ Cắt giảm các chỉ tiêu liên quan đến Thu nhập chịu thuế và Số thuế TNCN được giảm thuế do làm việc trong khu kinh tế.

- Tác động:

+ Về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính mới.

+ Về quản lý thuế: Phù hợp với chính sách thuế mới quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP và đảm bảo tính pháp lý cao.

*Thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mẫu số 02/QTT-TNCN.

- Điểm mới:

+ Cắt giảm các chỉ tiêu liên quan đến Thu nhập chịu thuế và Số thuế TNCN được giảm thuế do làm việc trong khu kinh tế.

+ Chỉ tiêu [40] “Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm” được tách thành 2 chỉ tiêu “Đã nộp trùng (theo hình thức khấu trừ, đã nộp ở nước ngoài) do quyết toán vắt năm” và “Đã nộp trùng theo hình thức trực tiếp do quyết toán vắt năm”.

Lý do: chỉ tiêu [38] không hạch toán vì đã hạch toán theo chứng từ nộp tiền dẫn đến không thể hạch toán trùng của chỉ tiêu [38]. Nếu kê khai chung vào chỉ tiêu [40] như hiện nay thì không tách được giữa số thuế đã khấu trừ, đã nộp ở nước ngoài trùng và số thuế đã tạm nộp ở Việt Nam trùng, gây lỗi tăng số nợ của người nộp thuế. Giải pháp hiện tại đang phải để cán bộ thuế tự thực hiện tách thủ công.

- Tác động:

+ Về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính mới.

+ Về quản lý thuế: Phù hợp với chính sách thuế mới quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP và đảm bảo tính pháp lý cao.

*Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN.

- Điểm mới:

+ Bổ sung thêm chỉ tiêu “Phân bổ thuế do có đơn vị hạch toán phụ thuộc tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính.”

+ Bổ sung thêm Phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương hưởng nguồn thu tháng/quý mẫu số 05-1/PBT-KK-TNCN.

- Tác động:

+ Về thủ tục hành chính: Phát sinh thủ tục hành chính mới.

+ Về quản lý thuế: Phù hợp với chính sách thuế mới quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP và đảm bảo tính pháp lý cao, đầy đủ thủ tục.

*Thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN.

- Điểm mới:

+ Cắt giảm các chỉ tiêu liên quan đến Thu nhập chịu thuế và Số thuế TNCN được giảm thuế do làm việc trong khu kinh tế tại Tờ khai mẫu số 05/QTT-TNCN và các Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN; 05-2/BK-QTT-TNCN kèm theo Tờ khai.

+ Bổ sung thêm chỉ tiêu “Tổ chức có quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia tác, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc điều chuyển trong cùng hệ thống”.

+ Bổ sung thêm Mục III. Tổng hợp nghĩa vụ thuế của tổ chức.

Lý do: Ngoài nghĩa vụ khấu trừ thuế và quyết toán thuế thay cho các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập thì cần bổ sung thêm các chỉ tiêu phản ánh nghĩa vụ khấu trừ thuế và nộp ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

+ Bổ sung thêm tại Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN các chỉ tiêu “Thu nhập chịu thuế” và “Số thuế TNCN đã khấu trừ tại tổ chức” trong trường hợp cá nhân điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới thực hiện ủy quyền cho tổ chức mới quyết toán thuế thay.

+ Bổ sung thêm tại Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN chỉ tiêu “Số thuế cá nhân được miễn”.

+ Cắt giảm các chỉ tiêu liên quan đến “Thông tin trên giấy khai sinh của người phụ thuộc” tại Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.

Lý do: Trước đây do việc cấp mã số thuế người phụ thuộc cần phải dựa vào các thông tin trên giấy khai sinh của NPT nên để tạo thuận lợi cho người nộp thuế thì chỉ cần tổ chức khai các thông tin này tại Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN cơ quan thuế sẽ thực hiện cấp MST NPT. Tuy nhiên hiện nay NPT về cơ bản đã có MST NPT và việc đăng ký NPT là một thủ tục riêng biệt, còn Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN là thành phần của hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công, nên việc cắt giảm các chỉ tiêu này giúp người nộp thuế đơn giản các thủ tục hành chính.

- Tác động:

+ Về thủ tục hành chính: Không phát sinh thủ tục hành chính mới.

+ Về quản lý thuế: Phù hợp với chính sách thuế mới quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP và đảm bảo tính pháp lý cao.

Xem chi tiết nội dung tại dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuếNghị định 126/2020/NĐ-CP.

Toàn văn dự thảo

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,610

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn