Từ 01/7/2021, TP. Hồ Chí Minh chính thức bỏ HĐND quận, phường

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
10/12/2020 15:43 PM

Nghị quyết 131/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16/11/2020 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

TP.HCM

Từ 01/7/2021 TP. Hồ Chí Minh chính thức bỏ HĐND quận, phường (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/7/2021 như sau:

- Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Thành phố) là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.

- Chính quyền địa phương ở quận tại Thành phố là UBND quận, trong đó:

UBND quận là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết 131/2020/QH14 và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố.

- Chính quyền địa phương ở phường tại Thành phố là UBND phường, trong đó:

UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết 131/2020, theo phân cấp của UBND Thành phố, UBND quận, UBND thành phố thuộc Thành phố và theo ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND quận, thành phố thuộc Thành phố.

- Việc tổ chức chính quyền địa phương ở huyện, thành phố, xã, thị trấn của Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Như vậy, từ 01/7/2021 TP. Hồ Chí Minh chính thức bỏ HĐND quận, phường và thực hiện việc tổ chức chính quyền đô thị như quy định nêu trên.

Lưu ý:

- Đối với HĐND, UBND quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021.

-  Kể từ ngày 01/7/2021:

+ UBND quận, UBND phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị quyết 131/2020. Trường hợp chưa bổ nhiệm được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, phường thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết 131/2020 cho đến khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, phường mới được bổ nhiệm.

+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 01/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm đó theo quy định của Chính phủ.

- Văn bản của chính quyền địa phương ở quận, phường được ban hành trước ngày 01/7/2021, nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền thay thế hoặc bãi bỏ thì vẫn được áp dụng.

Nghị quyết 131/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 26,556

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn