Tổng số chi ngân sách trung ương năm 2021 là hơn 1.000.000 tỷ đồng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Thùy Liên
28/11/2020 09:41 AM

Nội dung này được đề cập tại Nghị quyết 129/2020/QH14 được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.

CHI NSTW

Tổng số chi ngân sách trung ương là hơn 1.000.000 tỷ đồng năm 2021 (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, tổng số thu và chi ngân sách trung ương năm 2021 được đề cập cụ thể như sau:

- Tổng số thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng (bảy trăm ba mươi chín nghìn, bốn trăm lẻ một tỷ đồng).

- Tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng (sáu trăm lẻ ba nghìn, chín trăm hai mươi chín tỷ đồng).

- Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.058.271 tỷ đồng (một triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, hai trăm bảy mươi mốt tỷ đồng), trong đó dự toán 350.804 tỷ đồng (ba trăm năm mươi nghìn, tám trăm lẻ bốn tỷ đồng) để bố sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

- Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng Bộ, cơ quan trung ương theo các phụ lục số I, II, III và IV ban hành kèm theo Nghị quyết 129/2020/QH14 .

- Phân bổ số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo các phụ lục số V và VI ban hành kèm theo Nghị quyết 129.

- Mức bội thu, mức vay bù đắp bội chỉ, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương theo Phụ lục số VII ban hành kèm theo Nghị quyết 129.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 129/2020/QH14 ngày 13/11/2020.

Thùy Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,433

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn