Thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua eTax

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
05/10/2020 10:50 AM

Ngày 02/10/2020, Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 1557/QĐ-TCT về việc thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax.

Thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax

Thiết lập Hệ thống kênh thông tin Hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax (Ảnh minh họa)

Theo đó, thiết lập Hệ thống thông tin bao gồm 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống eTax toàn ngành Thuế: Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế được thiết lập thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 Cục Thuế và 415 Chi cục Thuế.

Về nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật, duy trì nội dung tương tác, hỗ trợ của 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế:

- Đối với nhiệm vụ đảm bảo kỹ thuật: Giao Cục Công nghệ thông tin thiết lập và vận hành kỹ thuật 479 kênh thông tin đảm bảo hoạt động thường xuyên liên tục và thông suốt, hỗ trợ người nộp thuế 24/7.

- Đối với nhiệm vụ duy trì nội dung tương tác, hỗ trợ người nộp thuế tại Tổng cục Thuế: Giao Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp lớn và các đơn vị của Tổng cục Thuế thực hiện. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn toàn ngành Thuế thực hiện hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức điện tử qua các kênh thông tin.

+ Xây dựng, hoàn thiện các quy trình vận hành, sử dụng các kênh thông tin.

+ Trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế (các Doanh nghiệp lớn) theo phương thức điện tử.

+ Giải quyết các vướng mắc của các kênh thông tin do Cục Thuế và Chỉ cục thuế điều hành.

- Đối với 63 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế tại 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố: giao Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế điều hành hoạt động kênh thông tin tại Cục Thuế. Nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ triển khai kênh thông tin tại Cục Thuế và Chi cục Thuế địa phương thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người nộp thuế theo phương thức điện tử.

+ Trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế do Cục Thuế quản lý theo phương thức điện tử.

+ Giải quyết các vướng mắc do Cục thuế, Chi cục Thuế điều hành.

- Đối với 415 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế tại 415 Chi cục Thuế: giao Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế do Chi cục Thuế quản lý theo phương thức điện tử.

Quyết định 1557/QĐ-TCT có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,496

Bài viết về

lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn