Giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ có thể bị tinh giản biên chế

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
27/08/2020 20:46 PM

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

thông tư 24 về sử dụng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ

Ảnh chụp một phần Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT về sử dụng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ

Theo đó, việc sử dụng giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ nhưng không thuộc đối tượng thực hiện nâng chuẩn theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP như sau: 

(1) Trong 02 năm liên tiếp (2018, 2019), giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại đạt chuẩn nghề nghiệp trở lên hoặc được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, có đủ sức khỏe thì tiếp tục bố trí công tác giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

(2) Trong 02 năm liên tiếp (2018, 2019), giáo viên có kết quả đánh giá, xếp loại không đạt chuẩn nghề nghiệp và có một năm được phân loại, đánh giá viên chức (xếp loại chất lượng viên chức) ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì không bố trí giảng dạy và được sắp xếp tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để bố trí sang vị trí việc làm khác phù hợp tại cơ sở giáo dục cho đến khi nghỉ hưu theo quy định.

(3) Giáo viên không đủ sức khỏe, có nguyện vọng nghỉ hưu, đủ các điều kiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được nghỉ hưu theo quy định.

(4) Giáo viên chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo quy định tại (1), (2), (3) tùy vào trường hợp cụ thể có thể thực hiện các quy định về thôi việc và tinh giản biên chế theo các quy định hiện hành.

Như vậy, giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ có thể bị tinh giản biên chế. 

Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2020 và bãi bỏ Quyết định 22/2006/QĐ-BGDĐT ngày 12/5/2006.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,400

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn