01 Nghị định chỉ ban hành 01 Thông tư hướng dẫn

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
24/08/2020 10:42 AM

Theo Nghị quyết 118/NQ-CP, Chính phủ thống nhất cắt giảm tối đa văn bản quy định chi tiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật.

01 nghị định chỉ ban hành 01 thông tư hướng dẫn

01 Ngh đnh ch ban hành 01 Thông tư hướng dẫn (Ảnh minh họa)

Cụ thể, về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết:

- Chính phủ thống nhất cắt giảm tối đa văn bản quy định chi tiết, nhất là Thông tư theo hướng một Nghị định chỉ ban hành 01 Thông tư hướng dẫn để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi pháp luật.

- Các bộ, cơ quan nghiêm túc chấn chỉnh, xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết; thực hiện nghiêm các chỉ đạo và giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 288/TTg-PL ngày 13/02/2020; khẩn trương trình ban hành các văn bản nợ đọng trước ngày 15/8/2020.

- Tập trung nguồn lực soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy định chi tiết các Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, bảo đảm đúng tiến độ theo phân công, không để nợ đọng văn bản trước khi diễn ra Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV.

- Tăng cường rà soát, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi bộ, ngành mình quản lý, kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn để đề xuất điều chỉnh, xử lý, tháo gỡ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020.

Nghị quyết 118/NQ-CP được ban hành ngày 10/8/2020.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,235

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn