NLĐ có thể từ chối làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt sau đây

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
22/08/2020 11:26 AM

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Bộ Luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền yêu cầu người lao động (NLĐ) làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào mà không bị giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định và NLĐ không được từ chối trong các trường hợp sau:

(1) Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

(2) Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm và thảm họa, trừ trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Bộ Luật lao động 2012, từ năm 2021, NLĐ có thể từ chối làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt quy định tại mục (2) nếu có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ của NLĐ.

**Quy định làm thêm giờ theo Bộ Luật lao động 2019

- Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

- NSDLĐ được sử dụng NLĐ làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Phải được sự đồng ý của NLĐ;

+ Bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày. Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng (hiện hành quy định không quá 30 giờ trong 01 tháng);

+Bảo đảm số giờ làm thêm của NLĐ không quá 200 giờ trong 01 năm.

- Đối với các trường hợp, ngành, nghề, công việc đặc biệt sau, NSDLĐ được sử dụng NLĐ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm:

+ Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

+ Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

+ Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

+ Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

+ Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định này NSDLĐ phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh.

Thuỳ Liên

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,627

Bài viết về

Bộ luật Lao động 2019

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn