Đề xuất trích 70% kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
19/06/2020 11:40 AM

Đây là nội dung nổi bật tại dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi sửa đổi về tỷ lệ trích kinh phí công đoàn đối với công đoàn cơ sở.

Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi

tỷ lệ trích kinh phí công đoàn

Đề xuất trích 70% kinh phí công đoàn cho công đoàn cơ sở (Ảnh minh họa)

Cụ thể, dự thảo Luật đưa ra 02 phương án sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 (về tài chính công đoàn).

- Phương án 1: Sửa đổi, bổ sung quy định về chia sẻ kinh phí công đoàn.

2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đi vi doanh nghip có t 02 t chc đi diện người lao đng tại cơ sở tr lên, mc phân b kinh phí này cho các t chc đi diện người lao đng tại cơ sở theo quy đnh ca Chính ph.”

- Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung quy định về tỷ lệ trích kinh phí công đoàn.

“2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; 70% số thu kinh phí này được giao cho công đoàn cơ sở để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.”

Hiện nay, theo Điều 21 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016: "Công đoàn cơ sở được sử dụng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số thu kinh phí công đoàn và tổng số thu đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn..."

Đơn cử như năm 2020, theo Hướng dẫn 1609/HD-TLĐ ngày 22/10/2019, công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí và 70% tổng số thu kinh phí công đoàn.

Như vậy, thay vì thực hiện hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tỷ lệ trích kinh phí công đoàn, Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi sẽ quy định ngay trong Luật:

"Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; 70% số thu kinh phí này được giao cho công đoàn cơ sở đ thc hin các nhim v theo quy đnh ca pháp luật và Điều l Công đoàn Vit Nam.”

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi.

Châu Thanh

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,226

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn