Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

23/04/2020 17:31 PM

Ngày 23/04/2020, Sở Y tế TPHCM đã chính thức ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Sau khi triển khai đánh giá thử nghiệm tại với nhiều loại hình cơ sở khám, chữa bệnh, phiên bản thử nghiệm đã được Sở Y tế bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp thực tế.

Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19
tại các cơ sở KCB tại TP.HCM

Sở Y tế ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” nhằm giúp các cơ sở khám, chữa bệnh có thêm một công cụ hữu ích trong công tác quản lý rủi ro lây nhiễm COVID-19 trong môi trường chăm sóc người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt là tại các bệnh viện.

Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro đã được đánh giá thử nghiệm tại một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố, sau đánh giá đã có những hiệu chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Phiên bản chính thức bao gồm 31 tiêu chí thuộc 10 nhóm rủi ro, tương ứng với nhiều loại hình cơ sở khám, chữa bệnh khác nhau, từ bệnh viện đến trạm y tế, cho đến các phòng khám đa khoa, chuyên khoa. Mỗi tiêu chí được chấm điểm nguy cơ rủi ro từ cao nhất (10 điểm) đến rất ít nguy cơ (1 điểm). Chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 của cơ sở khám, chữa bệnh là điểm trung bình cộng của tất cả các tiêu chí áp dụng cho loại hình cơ sở khám, chữa bệnh tương ứng.

Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố căn cứ vào bộ tiêu chí này, phân công bộ phận chuyên trách tiến hành tự đánh giá chỉ số rủi ro của đơn vị mình định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất khi cần thiết. Kết quả đánh giá sẽ giúp các cơ sở khám, chữa bệnh xác định những hoạt động ưu tiên cần tập trung nguồn lực để giảm thiểu rủi ro bị lây nhiễm COVID-19, góp phần không ngừng nâng cao mức an toàn cho cả người bệnh và nhân viên y tế.

Để thuận tiện cho các đơn vị trong việc đánh giá mức độ rủi ro và hỗ trợ công tác quản lý ngành, Sở Y tế đã xây dựng phần mềm trực tuyến để các đơn vị nhập liệu và truy xuất kết quả. Đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh truy cập vào đường link :  http://tnnb.medinet.org.vn/tu-danh-gia/TGD_COVID19-1 để thực hiện báo cáo kết quả đánh giá trực tuyến lần đầu trước ngày 04/5/2020, và định kỳ vào ngày 04 hàng tháng.

Căn cứ trên kết quả tự đánh giá của các đơn vị, Sở Y tế sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế tại một số đơn vị nhằm giới thiệu những cách làm hiệu quả để nhân rộng trong toàn ngành, đồng thời góp ý các giải pháp cần triển khai để khắc phục các nguy cơ rủi ro lây nhiễm cho đơn vị.  

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,910

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn