Cách soạn thảo 29 loại VB hành chính đúng chuẩn theo Nghị định 30/2020

11/03/2020 10:42 AM

Từ ngày 05/3/2020, việc soạn thảo văn bản hành chính sẽ áp dụng theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ; để việc soạn thảo văn bản đúng chuẩn, người soạn cần biết các quy định sau:

File word mẫu trình bày 25 loại văn bản hành chính

I. Quy định chung về cách soạn thảo

- Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản:

- Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản:

- Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản:

- Các trường hợp bắt buộc phải viết hoa: Xem chi tiết tại đây.

II. Mẫu trình bày 25 loại văn bản hành chính

Trước đây, theo quy định tại Nghị định 09/2010/NĐ-CP thì có tất cả 32 loại văn bản hành chính, tuy nhiên thì hiện hành sẽ chỉ còn 29 loại văn bản hành chính và được quy định mẫu trình bày với 25 loại sau (không có mẫu đối với Hợp đồng, Bản ghi nhớ, Bản thỏa thuận và Thư công):

- Mẫu Nghị quyết (cá biệt)

- Mẫu Quyết định (cá biệt)

- Mẫu dùng chung cho: Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, Hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Giấy ủy quyền, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo

- Mẫu Công văn

-Mẫu Công điện

- Mẫu Giấy mời

- Mẩu Giấy giới thiệu

- Mẫu Biên bản

- Mẫu Giấy nghỉ phép

Người soạn thảo sẽ căn cứ vào nội dung tại phần I và phần II nêu trên để soạn văn bản theo đúng chuẩn.

>>> Xem thêm: Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh Bộ máy hành chính đang có hiệu lực thi hành?

Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Vi phạm hành chính đang có hiệu lực thi hành?

 

Quý Nguyễn

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 337,150

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn