Trường hợp phải giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh

03/03/2020 10:51 AM

Đây là nội dung những điểm mới được quy định tại Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, quy định giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh như sau:

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, các Ủy viên là Trưởng ban của HĐND.

Trường hợp Chủ tịch HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì có 01 Phó Chủ tịch HĐND; trường hợp Chủ tịch HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách thì có 02 Phó Chủ tịch HĐND. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Hiện hành, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định có 02 Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh.

Tuy nhiên, việc giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh sẽ thực hiện đối với trường hợp Chủ tịch HĐND cấp tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Bên cạnh đó, quy định Ban của HĐND tỉnh gồm có Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Trường hợp Trưởng ban của HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách thì Ban có 01 Phó Trưởng ban; trường hợp Trưởng ban của HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động không chuyên trách thì Ban có 02 Phó Trưởng ban. Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Hiện hành, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định có 02 Phó Trưởng ban.

Tuy nhiên, việc giảm số lượng Phó Trưởng ban sẽ thực hiện đối với trường hợp Trưởng ban của HĐND tỉnh là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Như vậy, việc giảm số lượng Phó Chủ tịch, Phó Trưởng ban HĐND cấp tỉnh sẽ được thực hiện nhưng sẽ không đồng loạt mà tùy vào từng hợp đã nêu ở trên.

Lưu ý: Từ ngày 01/7/2020 cho đến khi bầu ra HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng đại biểu HĐND tại các đơn vị hành chính, cơ cấu Thường trực HĐND cấp tỉnh và cấp xã, số lượng Phó Chủ tịch HĐND và Phó Trưởng ban của Ban của HĐND cấp tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện, Phó Chủ tịch UBDN xã, phường, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015.

Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,807

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn