Hướng dẫn xác định chi phí lập đồ án quy hoạch

30/01/2020 10:24 AM

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, chi phí lập đồ án quy hoạch bao gồm các chi phí sau:

- Chi phí cho những người tham gia thực hiện lập đồ án;

- Các chi phí khác như:

+ Chi phí mua tài liệu, số liệu, bản đồ, văn phòng phẩm, phần mềm quy hoạch (nếu có);

+ Chi phí khấu hao thiết bị, chi phí đi lại, chi phí lưu trú, chi phí hội nghị, hội thảo và các khoản chi phí khác (nếu có).

Lưu ý: Chi phí lập đồ án quy hoạch xác định theo định mức được quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BXD chưa bao gồm chi phí để thực hiện các công việc sau:

- Lập nhiệm vụ quy hoạch.

- Khảo sát xây dựng phục vụ lập đồ án quy hoạch.

- Mua hoặc lập các bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch (nếu có).

(So với hiện hành, bỏ chi phí cho các công việc khác phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch).

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung nội dung chi phí điều chỉnh đồ án quy hoạch được xác định bằng dự toán. Đơn cử như với trường hợp điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch sẽ căn cứ nội dung công việc cần điều chỉnh để xác định chi phí bằng dự toán nhưng tối đa không vượt quá 50% chi phí lập đồ án quy hoạch mới tương ứng.

(Hiện hành chỉ quy định: căn cứ nội dung công việc cần điều chỉnh để xác định chi phí).

Thông tư 20/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/03/2020 và thay thế Thông tư 05/2017/TT-BXD.

Tường Vy

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 23,640

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn