Chính sách thúc đẩy phát triển DN công nghệ số tại Việt nam

18/01/2020 11:02 AM

Ngày 14/01/2020, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp (DN) công nghệ số Việt Nam.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, các giải pháp đề ra để đạt được mục tiêu phát triển 100.000 DN công nghệ số Việt Nam và các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 như sau:

- Xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển DN công nghệ số Việt Nam và xây dựng Kế hoạch phát triển DN công nghệ số Việt Nam của từng ngành, từng địa phương theo từng giai đoạn.

- Cải cách quy định về Quỹ phát triển KH&CN của DN để cho phép đầu tư vào hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ.

- Đơn giản hoá các thủ tục quản lý và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của DN để tăng cường đầu tư cho ứng dụng và đổi mới công nghệ của DN.

- Định hướng, hỗ trợ tối thiểu 5 - 10 DN công nghệ số Việt Nam phát triển một số sản phẩm số trọng điểm quốc gia, trở thành trụ cột của hệ sinh thái DN công nghệ số Việt Nam, trước năm 2025.

- Định kỳ tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển DN công nghệ số Việt Nam.

Chỉ thị 01/CT-TTg được Thủ tướng ban hành ngày 14/01/2020.

Hồng Thuận

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,793

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn